Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

22. rujan 2020.

Vijesti

Nadbiskup koadjutor Dražen Kutleša

Nadbiskup koadjutor Dražen Kutleša

Vatikan, 11. srpanj 2020.

BISKUP DRAŽEN KUTLEŠA IMENOVAN NADBISKUPOM KOADJUTOROM SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE

Objavio je 11. srpnja 2020. Tiskovni ured Svete Stolice

Sveti Otac papa Franjo imenovao je nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Dražena Kutlešu, dosadašnjeg biskupa porečkog i pulskog, objavio je 11. srpnja 2020. Tiskovni ured Svete Stolice.
 
Mons. Dražen Kutleša rođen je 25. rujna 1968. u Tomislavgradu, Mostarsko-duvanjska biskupija.
 
Nakon završenog Malog sjemeništa u Dubrovniku, nastavio je studij filozofije i teologije u Velikom sjemeništu u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1993. za Mostarsko-duvanjsku biskupiju. Godine 1994. postigao je bakalaureat pri Teološkom fakultetu u Zagrebu u Hrvatskoj, a 2001. doktorat iz kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana.
 
Od 1993. do 1995. bio je župni vikar u mostarskoj katedrali. Od 1998. do 2006. mons. Kutleša obavljao je sljedeće službe: župni upravitelj u Grudama, docent kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, vicekancelar biskupijske kurije, član zbora konzultora i prezbiterskog vijeća, član Komisije Justitia et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
 
Od 2006. do 2011. bio je djelatnik Kongregacije za biskupe i, od 2011., suradnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.
 
Imenovan je biskupom koadjutorom Porečke i Pulske biskupije 17. listopada 2011. Zaređen je za biskupa 10. prosinca 2011., a vodstvo Biskupije preuzima 14. lipnja 2012.
 
Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) obnaša trenutno sljedeće službe: član Stalnog vijeća, Predsjednik Biskupske komisije za odnose s državom i Predsjednik Pravne komisije.
 
Donosimo i životopis biskupa Kutleše onako kako ga je napisao biskup Ratko Perić: 
 
BISKUP KUTLEŠA - NADBISKUP KOADJUTOR
 
Danas, 11. srpnja 2020., na blagdan sv. Benedikta, Apostolska Nuncijatura u Republici Hrvatskoj objavila je vijest da je papa Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije msgr. Dražena Kutlešu, dosadašnjega porečkoga i pulskoga biskupa.
 
*****
 
Don Dražen je rođen 25. rujna 1968. u Tomislavgradu, BiH, iz hrvatske katoličke obitelji, od oca Kreše i majke Danice rođ. Ćurić, koji žive u Prisoju. Ima brata Grgu, koji je s obitelji nastanjen u Splitu.
 
Školski put. Dražen je pohađao osmogodišnju školu u Prisoju: 1975.-1983. Biskup Pavao Žanić primio ga je u sjemenište i poslao u humanističku gimnaziju „Ruđer Bošković“ u Dubrovnik: 1983.-1987., gdje je maturirao u lipnju 1987.
 
Dražen je nastavio put prema svećeništvu u bogosloviji studirajući filozofiju i teologiju u Sarajevu: 1987.-1993. (posljednja godina na Bolu). Na istoj Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi, koja je tada bila pripojena Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je s radnjom “Od konstitucije 'Romanos Pontifices' (1881.) do dekreta 'Romanis Pontificibus' (1975.)“, u lipnju 1994.
 
Poslan je 1995. godine na studij crkvenoga prava u Rim na Papinsko sveučilište Urbanijanu kao stipendist Kongregacije za širenje vjere s boravkom u misijskom Papinskom Zavodu sv. Petra apostola. Postigao je magisterij iz kanonskoga prava u lipnja 1997. s tezinom: „I rapporti tra il Vescovo diocesano e i Religiosi nell'attività apostolica della Diocesi secondo il C.I.C. (cann. 678-683).“ [Odnosi između dijecezanskoga biskupa i redovnika u apostolskoj djelatnosti Biskupije prema Zakoniku kanonskoga prava (kan. 678-683)].
 
U školskoj godini 1996.-1997. pohađao je tečaj i položio ispite „administrativne prakse“ na istoimenu Studiju pri Kongregaciji za kler.
 
Odslušao je i položio u akademskoj godini 1997.-1998. predmete potrebne za upis na doktorat iz kanonskoga prava. Disertaciju je najviše radio u Mostaru kao službenik na Ordinarijatu od 1998. godine. Obranio je doktorsku tezu na Fakultetu kanonskoga prava Sveučilišta Urbanijane u lipnju 2001. Moderator mu je bio prof. Vito Pio Pinto, danas dekan Rimske Rote. Godine 2003. objavio je u Mostaru dio teze na talijanskom: “Il Triangolo: i Frati Francescani OFM, il Vescovo diocesano e il Clero diocesano nella Diocesi di Mostar-Duvno dal 1881 al 1975 alla luce dei cinque più importanti documenti” [Trokut: Manja braća franjevci, Dijecezanski biskup i Dijecezanski kler u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji od 1881. do 1975. u svjetlu pet najvažnijih dokumenata].
 
Svećenički put. Prošavši pripremne i odgojne faze u malom i velikom sjemeništu, primio je red đakonata po rukama biskupa Žanića u ožujku na Bolu, a red prezbiterata u Prisoju, 29. lipnja 1993. Za misničko geslo uzeo je biblijske riječi: „Hvalit ću te, Gospodine Bože moj, svim srcem svojim, slavit ću ime tvoje dovijeka“ (Ps 86,12). Mladu je Misu slavio u Prisoju u srpnju 1993. Dvogodišnju kapelansku službu obavljao je u katedralnoj župi Marije Majke Crkve u Mostaru i ujedno predavao vjeronauk u mostarskoj gimnaziji: 1993.-1995. Završivši studij u Rimu, postavljen je za vicekancelara 1998. na Biskupskom ordinarijatu i osobnoga tajnika biskupova 2000. godine. Istodobno, kao župni upravitelj rješavao je administrativna pitanja vezana za župu Grude, koju su uzurpirala trojica franjevaca otpuštena iz Reda i suspendirana od svećeničkog djelovanja. Bio je također profesor prava na Teološkom institutu u Mostaru: 2003.-2006.
 
Kard. Giovanni Battista Re, pročelnik Kongregacije za biskupe, od mostarskog je biskupa zatražio vlč. don Dražena u službu na istoj Kongregaciji Svete Stolice. Biskup ga je stavio na raspolaganje Kongregaciji, gdje je primljen u travnju 2006.
Papa Benedikt XVI. Promaknuo ga je za biskupa koadjutora porečkoga i pulskoga, 17. listopada, a zaređen je u Poreču, 10. prosinca 2011. Tijekom 2012. preuzeo je upravu spomenutih biskupija.  
 
Pisani radovi. Osim spomenute doktorske radnje na talijanskom, dr. Kutleša priredio je monografiju „Ogledalo Pravde – Biskupski ordinarijat Mostar o navodnim ukazanjima i porukama u Međugorju“, Mostar, 2001.
 
Kompjutorski je priredio za tisak djelo msgr. dr. Marka Perića, kotorskoga biskupa: 1981.-1983., „Hercegovačka afera“, 2002.
 
Napisao je biografsku studiju „Don Ante Zrno“, objavljenu u monografiji don Bože Goluže, Svjedoci vjere i rodoljublja, Mostar, 2005., str. 529-589.
 
Od 2004. do 2011. u mostarskom biskupijskom mjesečniku Crkvi na kamenu sustavno uređivao rubriku “Pravni odgovori i savjeti”, gdje je objavio 86 stručnih i preglednih članaka iz područja crkvenoga prava.
 
Novomu nadbiskupu koadjutoru u Splitu želimo obilje blagoslova Presvetoga Trojstva. (kta)
PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    6. rujan 2020.

    Papa Francesco Angelus

Prethodna
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: