Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

11. srpanj 2020.

Vijesti

Vatikan, 1. travanj 2020.

PRIJE 50 GODINA PAVAO VI. ODOBRIO JE INTERKONFESIONALNE BRAKOVE

Prije točno 50 godina sveti Pavao VI. objavio je motuproprij “Matrimonia mixta”

Mješoviti brakovi”. Mlađim generacijama je potrebno protumačiti čak i ovaj termin: to ne znači internacionalni, međureligijski ili međukulturološki brak, već brak katolika i protestanata, ili katolika i pavoslavca ili pak s onim tko nema konfesiju. U svakom slučaju, to je konačno odobreno motuproprijem Matrimonia mixta”, pape Pavla VI. 31. ožujka 1970. – prije točno 50 godina. Prijašnje stroge zabrane braka u Crkvama donijele su mnogo patnji, obiteljskih sporova i nadomještanja savjesti” ranijim generacijama. Tek je Drugi vatikanski koncil (1962.-1965.) omogućio novu perspektivu inter-konfesionalnih” brakova, piše Fratellanza umana.

Danas je teško shvatiti koliko su do nakon Drugog svjetskog rata konfesije bile strogo životom odijeljene. Stari Zakonik kanonskog prava u Katoličkoj crkvi (CIC) iz 1917. izričito je zabranjivao strogo i posvuda sklapanje braka između dvije krštene osobe, od kojih je jedna katolička, a druga pripada heretičkoj ili raskolničkoj sekti kao registrirani član”. Vjernici koji su odabrali partnera koji nije pripadao njihovoj konfesiji smatrani su izgubljenom djecom”. Na protestantskoj strani postojale su i tada poprilično odgovarajuće odredbe.

Motu proprio Matrimonia mixta” svetog Pavla VI. napravio je stoljetnu prekretnicu. Drugi vatikanski koncil (1962.-1965.) utro mu je put svojim ekumenskim dekretom Unitatis redintegratio” u kojem se napokon više nije govorilo o hereticima i raskolnicima”, nego su kršćani koji nisu katolici nazvani odijeljenom braćom”. Na koncu, 1966. Pavao VI. donio je upute Matrimonium sacramentum” (Sakrament ženidbe), prema kojima je ukinuta crkvena zabrana za katolike koji su brak sklopili pred nekatoličkim pastirom. Osim toga, od tada se nekakatolički bračni drug više ne mora pismeno obvezati da će djecu krstiti i odgajati kao katolike.

Motuproprijem Matrimonia mixta” Pavao VI. ide korak dalje i podvlači prirodno pravo čovjeka da se vjenča i daje život djeci”, pa tako ranije stroge prepreke braku” s partnerom koji nije katolik ili nije kršten, od tada može otkloniti i lokalni biskup, pod uvjetom da postoji pravedan razlog”.

Tako katolici od tada mogu imati i valjan i sakramentalni brak s nekatoličkim drugom, čak i ako se to ne čini u obliku propisanim kanonskim zakonom. Katolički drug jedino je morao obećati da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi njihova djeca bila krštena i odgojena. Crkvene kazne za prekršaje ukinute su i retroaktivno. Te su se odredbe odrazile i na novom crkvenom zakonu (CIC) iz 1983. godine.

To, naravno, nije uklonilo sve probleme u jednom mahu, ali novi je propis postupno pridonio prihvaćanju i normalizaciji brakova koji se danas često nazivaju interkonfesionalnim” (što je bolji i jasniji izraz od mješoviti brakovi”). Njihov postotak desetljećima je u Njemačkoj narastao na 30-40 posto od svih sklopljenih katoličkih brakova (u isto vrijeme znatno je opao udio katoličkih brakova u ukupnom broju sklopljenih brakova). Na zahtjev bračnog para često se organizira zajednička crkvena ceremonija” ili ekumensko vjenčanje”, koje je, međutim, pravno katoličko, protestantsko ili pravoslavno vjenčanje uz sudjelovanje” pastira druge vjeroispovjesti, piše Fratellazana umana.

Na koji način se oblikuje crkveni život obitelji – na primjer, jesu li i u kojoj Crkvi krštena njihova djeca – u velikoj mjeri ovisi o samim bračnim drugovima i o lokalnim okolnostima u župi. Trajna poteškoća, osobito za parove vjernike (one koji ne samo da imaju krsni list, nego i vjeruju), jest ta što im nije službeno dozvoljeno zajedničko primanje Euharistije ili Gospodnje večere, iako to često mogu učiniti u praksi. No, Njemačka biskupska konferencija je s Pastoralnim smjernicama (Dokument) iz 2018. godine, ponovno učinila ohrabrujući korak naprijed u tom pravcu, omogućujući da – razlučivanjem u savjesti i uz odgovarajuću pastoralnu pomoć – Euharistiju može primiti i kršteni bračni drug koji nije katolik. (kta)

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    29. lipanj 2020.

    Il Papa all'Angelus prega perché "a Roma si possa vivere con dignità"

Prethodna
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: