Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

29. svibanj 2020.

Vijesti

Mostar, 21. listopad 2019.

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CARITASA BiH

Na Dnevnom redu bile su teme koje su od posebne važnosti za aktivnosti Caritasa BiH!

U ponedjeljak prijepodne, 21. listopada 2019. u prostorijama Duhovno-obrazovnog centra Emaus u Potocima kod Mostara održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je sazvao i sjednici predsjedao predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Istoj su nazočili članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Zapisnik je vodila stalna zapisničara djelatnica Caritasa BiH gđa Ivona Vidačković.

Nakon molitve i pozdrava pristupilo se prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika prošle redovne sjednice od 3. svibnja 2019.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku prevažne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke crkve u BiH prema važećim crkvenim i državnim odredbama i zakonima. U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Rasprava i usvajanje Godišnjeg općeg, projektnog i financijskog plana Caritasa BiH za 2020. godinu, Rasprava i usvajanje novih dokumenata Caritasa BiH njih jedanaest, Izvješće o boravku procjenitelja Caritasa Internationalisa u Caritasu BiH, Pitanje imovine Caritasa BiH u Sarajevu, Višenamjenski i samoodrživi centar Caritasa BiH, Pitanja vezana uz Ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH, Susret predsjednika, nacionalnih i nad/biskupijskih Caritasa u BiH i Republici Hrvatskoj od 21. do 24. listopada 2019. u Mostaru, Obilježavanje 25. obljetnice Caritasa BiH u Sarajevu 5. svibnju 2020., Izvješće o održanoj regionalnoj konferencije Caritasa Europa i općoj izbornoj skupštini Caritasa Internationalis održanim u Rimu u svibnju 2019. godine, Sljedeća Misa uz Akciju Tjedan solidarnosti 2020. godine, Nedjelja Caritasa u BiH na Treću nedjelju adventa 2019. godine na temu: „Obitelj je mjesto ljubavi, a ne nasilja“, Trenutna situacija s migrantima/izbjeglicama u BiH, Ured Caritasa Belgije sa sjedištem u Sarajevu smanjio svoje aktivnosti u BiH, Ovogodišnji susret s ravnateljima ureda nacionalih Caritasa iz Europe i svijeta koji djeluju u BiH (Caritas Italije, CRS, Caritas Švicarske i Caritas Belgije), Caritas tiskao rokovnik i zidni imendanski kalendar.

Na kraju sjednice dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi u sklopu svečane sjednice povod 25. obljetnice Caritasa BiH u Sarajevu u utorak prijepodne 5. svibnja 2020. (kta/caritas.ba)


foto

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    27. svibanj 2020.

    Papa Francesco udienza generale

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: