Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

16. rujan 2019.

Vijesti

Rim, 24. svibanj 2019.

U RIMU ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA CARITASA EUROPA, A ZAPOČELA OPĆA SKUPŠTINA CARITASA INTERNATIONALIS

Sudjelovao je i ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević

U Rimu u kongresnom hotelu „Ergrife Palace Hotel“ od srijede popodne do četvrtka popodne, 22. - 23. svibnja 2019. održana je ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa. Konferencija je započela u srijedu popodne, 22. svibnja, euharistijskim slavljem, kojemu je predsjedao predsjednik Caritasa Europa biskup mons. Luc Van Looy i uz koncelebraciju pristiglih nacionalnih ravnatelja Caritasa iz Europe, a koji ima sjedište u Briselu. Caritas Europe čine 49 nacionalnih Caritasa Europe s istim pravima i s istim obvezama.

Istoga dana u srijedu, 22. svibnja u istom hotelu i nacionalni Caritasi drugih kontinenata održavali su svoje ovogodišnje regionalne konferencije. Sve ovogodišnje regionalne konferencije prethodile su Općoj izbornoj skupštini Caritasa Internationalnis, a koji ima svoje sjedište u Rimu. Središnja tema ovogodišnje konferencije, uz podnošenje i usvajanje svih izvješća za prošlu 2018. god., glasila je: „Znak vremena“. Uz predsjednika Caritasa Europe belgijskog biskupa mons. Luca Van Looya i odlazećeg generalnog tajnika gosp. Jorge Nuňo Mayera, konferenciji su nazočili: novoimenovana generalna tajnica Caritasa Europa gđa Maria Nyman, tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja mons. Bruno-Marie Duffé, lijepi broj predsjednika i uglavnom svi ravnatelji nacionalnih Caritasa iz Europe. Moderator konferencije bio je nacionalni ravnatelj Caritasa Ukrajine gosp. Andrij Waskowycz. Na konferenciji je sudjelovao i ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević koji je predstavljao i Caritas Srbije.

Tijekom prijepodnevnog rada utvrđene su sve pravne pretpostavke kako za rad tako i za glasanje o temama i dokumentima prema prihvaćenom dnevnom redu. Prvo je usvojen zapisnik prošle sjednice održane u Tbilisiju u Gruziji, a zatim su svoja izvješća podnijeli aktualni predsjednik biskup mons. Luc Van Looy i odlazeći generalni tajnik nakon dva petogodišnja mandata gosp. Jorge Nuňo Mayer za prošlu 2018. god. Oba su izvješća prihvaćena. Lijepo je bilo čuti pohvale na račun Crkve, nad/biskupa i Caritasa u BiH kako se tijekom minuloga rata na zlo i mržnju odgovaralo Caritasom, a koje su izrečene na samom zasjedanju. U drugom dijelu konferencije u prvom dijelu s nekoliko podtema podneseno je financijsko izvješće za 2018. god. s mišljenjem, prema odredbama važećeg statuta, izabrane revizorske kuće u Belgiji. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. U druga dva dijela konferencije pozornost je bila posvećena važećim dokumentima i nekim prevažnim promjenama koje će unaprijediti rad Caritasa Europa, ali i nacionalnih Caritasa.

Dogovoreno je da se sljedeća regionalna konferencija Caritasa Europa održi u svibnju 2020. god. u maloj europskoj zemlji Andori, a 2021. god. u Briselu.

Na kraju konferencije uslijedila je zahvala za dva mandata po pet godina dosadašnjem generalnom tajnik gosp. Jorge Nuňo Mayer, a novoj generalnoj tajnici gđi Mariji Nyman svi nazočni zaželjeli su dobar i plodan rad u vođenju Caritasa Europa. Na kraju je pročitan i od svih nazočnih prihvaćen proglas Caritasa Europe u kojem je istaknuto mjesto i uloga Caritasa u Crkvi i u društvu.

Ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa završena je euharistijskim slavljem u bazilici sv. Petra i Pavla, koje je bilo i euharistijsko slavlja početka Opće izborne skupštine Caritasa Internationalis, a kojemu je uz nazočne predsjednike i ravnatelje Caritasa iz cijeloga svijeta predsjedao papa Franjo.

Opća izborna skupština Caritasa Internationalis, koji ima svoje sjedište u Rimu i čiji su članovi nacionalni Caritasi iz 165 zemalja svijeta, među kojima je i Caritasa Bosne i Hercegovine, održat će se od četvrtka popodne, 23. svibnja do utorka popodne, 28. svibnja 2019. (kta/caritas.ba)

 

foto

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    13. rujan 2019.

    Papa Francesco agli agostiniani: testimoniate la carità calda della Chiesa

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2019 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: