Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

14. prosinac 2018.

Izdvajamo

Biskup Franjo Komarica

Biskup Franjo Komarica

Banja Luka, 10. prosinac 2018.

Izjava Komisije „Justitia et pax“ BK BiH u povodu 70. Međunarodnog dana ljudskih prava (HR, DE)

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježava 10. prosinca, Komisija „Justitia et pax“ Biskupske konferencije BiH uputila je u javnost Izjavu koju potpisuje predsjednik Komisije biskup banjolučki mons. Franjo Komarica. Izjavu donosimo u cijelosti na hrvatskom i njemačkom jeziku:

Potrebna je očitija vjerodostojnost svih koji sudjeluju u izgradnji
sigurnije i humanije budućnosti naše zemlje
 
Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava potiče nas na iskreno objektivno propitkivanje o svakodnevnoj praksi u našoj zemlji glede zaštite i promicanja dostojanstva ljudske osobe i osnovnih ljudskih prava svakog stanovnika naše zemlje kao i svake zajednice i svake starosne i druge skupine naših sugrađana.
 
Međunarodna – zajednički izrađena i od brojnih državnika prije sedam desetljeća potpisana – Povelja o ljudskim pravima dragocjen je putokaz za izgradnju humanog društva u narodima i zemljama cijele zemaljske kugle. Mnogi pojedinci i skupine su se diljem svijeta istinski i zauzeto trudili i trude u praksi provoditi odredbe Povelje i tako doprinositi poboljšanju mnogih ljudskih života i međuljudskih odnosa. Za to im i ovom prigodom treba javno odati priznanje i zahvalnost.
 
U našoj životnoj sredini mi smo, osobito tijekom zadnja dva i pol desetljeća, na vlastitoj koži dramatično osjetili kobnu nevjerodostojnost, nezainteresiranost, neodlučnost i nedosljednost iz svijeta međunarodne i domaće politike prema dostojanstvu ljudske osobe i prema pravu na brojna osnovna ljudska i građanska prava i slobode mnogih građana naše zemlje, koji su kontinuirano izloženi obespravljivanju, ponižavajućim raznoraznim oblicima mobinga i zloupotrebljavanja, nerijetko prisiljeni da budu bijedni sužnji jačega.
 
Politička, važna i utjecajna Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), koja se još od 1975. godine obvezala obrazlagati, čuvati i promicati baštinu vrednota i principa, nakon okončanja rata u našoj Domovini, izrazila je svoju spremnost da – dosljedno svojem postojanju – učinkovito pomogne konkretno provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma.Stoga još uvijek veliki broj naših sugrađana obespravljenih u svojim osnovnim ljudskim pravima s pravom od predstavnika te Organizacije, prisutnih u našoj zemlji, očekuju da onini u kojem slučaju ne pristanu na bilo kakvo prihvaćanje i potvrđivanje rezultatā ratnog nasilja i bezakonja te povredā skoro svih osnovnih ljudskih prava i sloboda brojnim pojedincima pa i cijelim zajednicama etničkim ili vjerskim. Mir, koji počiva na preziranju i nepoštivanju osnovnih prava osoba i zajednica, ne može biti ni pravedan ni trajan. A takav nepravedan mir nije predviđen ni Daytonskim mirovnim sporazumom, niti ga trebaju stanovnici naše nesređene zemlje, niti može garantirati sigurnu budućnost ni naše niti susjednih zemalja.
 
Vodstvo Katoličke Crkve – i u Vatikanu i u našoj zemlji – dosljedno je tijekom cijelog poratnog vremena zastupalo jasno načelo da održivi povratak svih prognanih i izbjeglih stanovnika naše zemlje mora ostati trajni cilj, koji se ne može niti smije nikakvim smicalicama i tobožnjim poboljšanjima naknadno ugrađivati u temeljne odrednice u provođenju Daytonskog mirovnog sporazuma, posebno u njegovom Aneksu 7. Dosljednim provođenjem Aneksa 7 Dajtonskog mirovnog sporazuma stvorit će temeljne pretpostavke za povratak izbjeglih i prognanih, a dugoročno gledano – olakšati zajednički život nacionalnih i vjerskih zajednica, koje su u Bosni i Hercegovini i u cijeloj našoj regiji pozvani da žive zajedno. Politika nerazumnog i nasilnog razdvajanjaetničkih zajednica, koja tendira biti ugrađena i u zakonska rješenja, kako bi se pospješio takav proces razdvajanja, pokazala se kao teška iluzija, kao fatalna greška i po svemu neozbiljno i ne trajno rješenje za budućnost naše napaćene zemlje. Nije lako načiniti potrebne preduvjete koji bi stvarno omogućili održivi povratak svih koji se žele vratiti na svoju očevinu, u svoj rodni kraj. Ali, to je nezaobilazni put mira kojim se mora ustrajavati kako bi naša zemlja – kao međunarodno priznata država – mogla postojati i napredovati. Svaki normalni ljudski razum i svaki zemaljski zakon ne smije dopustiti da se nekoga – ni kriva ni dužna – protjera iz njegovog doma, sela, grada i da se njegova nasilno otuđena imovina dodijeli nekome drugome!
 
Općenito je poznato da i nakon 23 godine od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma još uvijek desetinama, pa i stotinama tisuća stanovnika naše zemlje, kojima je oduzeto jedno od glavnih, neupitnih ljudskih prava – pravo na rodno mjesto, i na imovinu – predstavnici međunarodnih nadležnih institucija i organizacija i domaćih političkih stranaka i institucija nisu omogućili i osigurali ta prava, poglavito zbog pomanjkanja njihove političke volje, a to su bili dužni. Cijelo ovo razdoblje primali su za to plaću bez očekivanog učinka u provođenju Aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma. Time su se teško ogriješili o međunarodno pravo i međunarodne obvezujuće ugovore i ujedno doprinijeli učvršćivanju fatalne atmosfere daljnjih podjela i razdvajanja u našem društvu, te širenju i učvršćivanju mržnje, neprijateljstva, nezadovoljstva i nesigurnosti u našoj zemlji, što je suprotno duhu i nakani odredaba Daytonskog mirovnog sporazuma.
 
Također je poznato da se izvorište sukoba i nemira nalazi tamo, gdje nepravda vodi ka obespravljenosti i zapostavljenosti pa čak i do uništavanja, do smrti, do preziranja i gaženja ljudskog dostojanstva. Moramo se pitati: što je s političkom i moralnom sviješću koja se bez ikakvog otpora i protivljenja – oportunistički slaže sa ozakonjenošću i praksom svake vrste nepravde umjesto da ih nedvosmisleno osudi?!
 
A da je to, nažalost, već ustaljena praksa i način vladanja – a sve više i življenja u ovoj zemlji – svjedoče svakodnevni bezbrojni slučajevi obespravljenih pojedinaca i skupina. Ima se dojam da naša država - ovako koncipirana i na dosadašnji način vođena, nije u stanju osigurati zaštitu ljudskih prava svim svojim građanima. To stvara prazninu koju ispunjava beznađe i bijeg iz zemlje, ali i korupcija i organizirani kriminalitet, te šverc drogama, organima i oružjem. Ponavljamo i ovaj put, poznatu istinu da moralna, etička svijest nas ljudi nikako ne bi smjela popustiti i povući se pred „zakonom sile i jačega“. Dapače, mora se trajno imati na umu da je nužno održati i učvrstiti tijesni savez koji međusobno povezuje mir i pravednost, mir i poštivanje, obranu i promicanje neupitnih i nepovredivih prava pojedinaca i naroda.
 
U našoj zemlji, koja je, kao i brojne druge sastavljena od više naroda, nacionalnih manjina i vjerskih zajednica, nije teško shvatiti i prihvatiti opće poznatu činjenicu da je naša različitost pozitivan izazov i ponuda za raznovrsni društveni, kulturni, privredni i svekoliki razvoj. Tu činjenicu je nužno uvažiti i u stvarnosti kada se radi i o pravuizbora političkih predstavnika svakog naroda u našoj zemlji. Nije pravedno ni čovječno, niti doprinosi stvaranju bolje zajedničke budućnosti da bilo tko uzurpira to pravo bilo komu. Svjedoci smo da ovo osnovno načelo međusobnog uvažavanja i prihvaćanja svih naših ljudskih različitosti, tijekom cjelokupnog poratnog vremena nije ujedno načelo kojim se rukovode domaće i strane političke elite pri izgradnji urušenog društvenog tkiva naše zemlje. Svakom dobronamjernom i objektivnom čovjeku je posve jasno da ni nakon dvadeset i tri godine od zaustavljanja krvavih ratnih zbivanja, prvotno skrojeni daytonski političko-društveni okvir nije u praksi postigao ni minimum uvjeta za istinski demokratski razvitak bosanskohercegovačkog društva i stvaranje pravne države i osiguranje svih ljudskih prava i osobnih i kolektivnih. Posve je jasno da u ovako skrojenoj državi ne postoji vladavina prava niti se otvara bilo kakav dodatni demokratski prostor za istinsku afirmaciju osnovnih ljudskih prava – kao što su npr. pravo na dom i zavičaj, pravo na ravnopravan tretman svih naroda i građana ili pak pravo na demokratski izbor vlastitih političkih predstavnika. Kao i ranije, i ovih dana svjedočimo brojnim diplomatskim inicijativama i političkim igrama oko formiranja vlasti i „implementaciji izbornih rezultata“. Postavlja se pitanje kako se uopće moglo krenuti u izborni proces, ako je nakon odluke Ustavnog suda BiH u Izbornom zakonu nastala i ostala pravna praznina, koja sprječava cjelovitu implementaciju izbornih rezultata. Iz svih ovih aktualnih diplomatskih inicijativa, posebice iz oglašavanja trojice bivših Visokih predstavnika u BiH, zrcali se beskrajno licemjerje službenih predstavnika međunarodne politike u Bosni u Hercegovini – što nikako ne doprinosi zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i izgradnji pravičnog društva i državne zajednice ravnopravnih naroda.
 
Da bi se prevladalo ovakvo, neodrživo stanje obespravljenosti brojnih građana naše zemlje, Komisija „Justitia et pax - Pravda i mir“ BK BiH i ovom prigodom apelira na sve dobronamjerne ljude i političke elite u BiH da konačno naprave kvalitetni otklon od dosadašnjeg sebičnog politikanstva te se okrenu afirmiranju temeljnih demokratskih i ljudskih vrijednosti, jer smo uvjereni da se pravično i civilizirano društvo može izgraditi jedino predanim radom na suživotu koji će biti snažno obilježen tolerancijom, i međusobnim uvažavanjem.
 
U ovom vremenu, u kojem sve više postajemo svjesni značenja i poštivanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, kao temelja i ishodišta za ostvarivanje ozračja pravednosti, trajnog mira i svekolikog prosperiteta, trebali bi se – prije svega odgovorni u političkom i vjerskom životu – ozbiljno pozabaviti pitanjem svoga odnosa prema onima u našoj sredini, koji su manjina – u bilo kojem obliku: političkom, etničkom, vjerskom, socijalnom, kulturnom, društvenom, pravnom.
 
Kao kršćani, živeći u ovoj svojoj Domovini, trebamo uvijek biti svjesni svoje zadaće da nas je naš Stvoritelj zadužio voljeti i prvenstveno se zauzimati za ovu zemlju i sve njene stanovnike. U nama zacijelo postoji neugasiva težnja za neprocjenjivim dobrom mira u pravdi. Mi se želimo nalaziti među slobodnim ljudima i narodima koji žive, rade i trpe za došašće istinskog mira i pravde. U ovom, za nas važnom liturgijskom vremenu Došašća, naše duhovne priprave za radosni Blagdan ulaska utjelovljenog Sina Božjeg u povijest ljudskog roda, trebali bismo sebi posvijestiti našu osobnu zadaću - bez obzira u kojem se zvanju nalazimo i koju funkciju obnašamo - da uklanjamo postojeće predrasude, barijere i suprotnosti, koje razdvajaju - čak još gore - koje ljude i narode međusobno suprotstavljaju, i da zajedno, jedni s drugima izgrađujemo svijet pravde i pravednog mira.
 
Trebali bismo se svakako naći među onim ljudima koji gladuju i žeđaju za pravednošću i pravednim mirom, za solidarnošću i djelotvornom ljubavlju prema svim ljudima i svim stvorenjima, osobito prema onim našim bližnjima, našim sugrađanima, koji su već godinama, pa i desetljećima prisiljeni živjeti bez nekih, pa i mnogih, osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što su: pravo na svoju imovinu, na rodno mjesto, na rad i poštenu plaću, na školovanje svoje i svoje djece, na vlastitu bogomolju, na izbor svoga političkog predstavnika, na pravednu odštetu i dr.
 
Ove smo godine obilježili petnaestu obljetnicu nezaboravnog pohoda velikog, svetog pape Ivana Pavla II. našoj zemlji, u Banju Luku. Još uvijek su za nas aktualne njegove – tada izgovorene plemenite, iskrene riječi:
„Molim Međunarodnu zajednicu, koja je već puno toga učinila, da vam i dalje bude blizu kako bi vam se omogućilo da što prije dosegnete stanje potpune sigurnosti u pravdi i slozi. Vi pak sami budite glavni graditelji svoje budućnosti! Vaše istinsko blago čini postojanost vašega karaktera te vaša bogata ljudska, kulturna i vjerska baština po kojoj se prepoznajete. Ne mirite se sa sudbinom!“
 
Molimo Boga, našeg zajedničkog Stvoritelja i najvećeg Čovjekoljupca da nas učini vjerodostojnim i dosljednim promicateljima i braniteljima ljudskog dostojanstva i temeljnih prava, kako osobnih tako i kolektivnih u našoj zemlji.
 
Sarajevo, 10.12.2018.

mons. Franjo Komarica
banjolučki biskup
predsjednik Komisije „Justitia et pax“ BK BiH
 

 
U nastavku poslušajte zvučni zapis Izjave koju je pročitao biskup Komarica:
 

 


Erklärung der Kommission „Justitia et Pax“ der Bischofskonferenz Bosnien und Herzegowina anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte

Es ist notwendig eine ersichtlichere Glaubwürdigkeit all jener die im Ausbau einer sicheren und menschenwürdigeren Zukunft unseres Landes mitwirken

Das diesjährige Begehen des Internationalen Tages der Menschenrechte spornt uns an, ehrlich, objektiv nachzuforschen über die alltägliche Praxis in unsrem Lande, bezüglich der Verteidigung und der Promovierung der Würde der menschlichen Person und der Grundmenschenrechte eines jeden Einwohners unseres Landes, sowie jeder Gemeinschaft und jeder Alters- und der anderen Gruppe unserer Mitbürger.
 
Die internationale – gemeinsam ausgearbeitete und von zahlreichen Staatsmännern vor sieben Jahrzehnte unterzeichnete – Abmachung über die Menschenrechte (Magna Charta) ist ein kostbarer Wegweiser für das Ausbauen einer humanen Gesellschaft in den Völkern und Ländern des ganzen Erdkreises. Viele Einzelne und Gruppen auf der ganzen Welt hatten sich ehrlich bemüht und heute sich bemühen in der Praxis die Bestimmungen der erwähnten Abmachung durchzuführen und so der Verbesserung vieler menschlicher Leben und zwischenmenschlicher Beziehungen beizutragen. Dafür gebühren ihnen auch bei dieser Gelegenheit öffentliche Anerkennung und Danksagung.
 
Wir, in unserer Lebensumgebung, haben besonders während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte, auf der eigener Haut auf dramatische Weise zu spüren bekommen die fatale Unglaubwürdigkeit, Desinteresse, Unentschlossenheit und Unkosequentheit der internationalen und eiheimischen Politik gegenüber der Würde und dem Recht auf zahlreiche Grundmenschenrechte und Bürgerrechte und Freiheiten vieler Bürger unseres Landes, die kontinuierlich ausgesetzt sind der Entrechtung, den verschiedenen entwürdigenden Formen von Mobbing und Missbrauch, nicht selten gezwungen die armseligen Sklaven des Stärkeren zu sein.
 
Die politische, wichtige und einflussreiche Organisation für europäische Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE), welche bereits seit dem Jahr 1975 sich verpflichtet das Erbe an Werten und Grundsätzen zu fördern, zu begründen und zu schützen, hat sich nach dem Beenden des Krieges in unserer Heimat, bereit erklärt – entsprechend ihren Plichten und ihren Verantwortlichkeiten für den Ausbau eines neuen Europa – wirkungsvoll die konkrete Durchführung von Daytons Friedensvertrag zu verhelfen. Deswegen, noch immer eine große Anzahl unserer Mitbürger, die entrechtet sind in ihren Grundmenschenrechten mit Recht von den Vertretern dieser Organisation, die anwesend ist in unserem Lande erwartet, auf keinen Fall, in keinerlei Form, die Resultate der Kriegsgewalt und Rechtlosigkeit, sowie die Verletzung fast aller Grundmenschenrechte und –Freiheiten zahlreicher Menschen, und ganzen Gemeinschaften – ethnischen und religiösen hinzunehmen und zu bestätigen. Ein Friede, der auf Verachtung und Nichtachtung der Grundmenschenrechte der Personen und Gemeinden fundiert wird, kann weder gerecht noch dauerhaft sein. Ein solcher ungerechter Friede ist mit Dayton Friedensvertrag, nicht vorgesehen; solchen brauchen nicht die Einwohner unseres unordentlichen Landes; er kann eine sichere Zukunft für uns und unsere Nachbarn nicht garantieren.
 
Die Leitung der Katholischen Kirche – sowohl in Vatikan als auch in unserem Land – hat konsequent während der ganzen Nachkriegszeit den klaren Grundsatz vertreten, dass eine bleibende Rückkehr der vertriebenen und geflüchteten Einwohnern unseres Landes ein dauerhaftes Ziel der Durchführung von Daytons Friedensvertrag bleiben muss. Eine solche Rückkehr weder kann noch darf durch keine Tricks und scheinbare Verbesserungen zusätzlich in die grundlegende Bestimmungen in der Durchführung von – besonders seinem Annex VII – einbauen. Durch die konsequente Durchführung von Annex VII von Daytons Friedensvertrag werden die Grundvoraussetzungen für die Rückkehr der Vertriebenen und der Flüchtlinge geschaffen. Eine solche Rückkehr wird – auf lange Sicht – das Zusammenleben der nationalen und religiösen Gemeinschaften erleichtern, die in Bosnien und Herzegowina und der ganzen unserer Region gemeinsam zu leben berufen sind.
 
Die Politik der unvernünftigen und gewaltsamen Trennung der ethnischen Gemeinschaften, welche tendiert auch in die gesetzlichen Verordnungen eingebaut zu werden – um einen solchen Prozess der Spaltung noch zu beschleunigen – hat sich als schwere Illusion, als fataler Fehltritt – und nach allem – als leichtsinnige Lösung für die Zukunft unseres Landes herausgestellt. Es ist nicht leicht, die notwendigen Voraussetzungen zu ermöglichen, die die verbleibende Rückkehr aller, welche wirklich auf ihr väterliches Erbe in ihre (Heimat) Geburtsorte zurückkehren wollen. Aber, dies ist ein unausweichlicher Weg des Friedens, auf welchem man ausdauern muss, damit unser Land – als international anerkannter Staat – bestehen und prosperieren kann. Jeder normaler menschlicher Verstand und jedes irdische Gesetz darf nicht zulassen, dass jemand – ohne irgendwelche eigene Schuld – aus seinem Heim und Eigentum, seinem Dorf oder Stadt vertrieben wird und, dass sein Vermögen – mit Gewalt und Unrecht enteignet – jemandem anderen zugeteilt wird!
 
Es ist allgemein bekannt, dass auch nach 23 Jahre seit Unterschreibung von Dayton Friedensvertrag, noch immer Zehn –, sogar Hunderttausende der Bewohner unseres Landes, welchen ein der Grundmenschenrechte, die unantastbar sind – das Recht auf Geburtsort, das Recht auf Heim und Eigentum – die Vertreter der internationalen zuständigen Institutionen und Organisationen, sowie der einheimischen Parteien und zuständigen Institutionen diese Rechte nicht ermöglicht haben, und nicht gesichert haben, hauptsächlich wegen des Ausbleibens ihres politischen Willens. Und dafür waren sie verpflichtet. Durch diesen ganzen Zeitraum haben sie Lohn bekommen, ohne erwartenden Effekt in der Durchführung von Annex VII von Daytons Friedensvertrag. Somit haben sie sich schwer schuldig gemacht an dem internationalen Recht und an den verpflichtenden internationalen Abmachungen und zugleich der Festigung der fatalen Atmosphäre der fortdauernden Teilungen und Spaltungen in unserer Gesellschaft beigetragen, sowie auch der Verbreitung und Festigung des Hasses, der Feindseligkeiten, Unzufriedenheiten und Unsicherheiten in unserem Land, was dem Geist und der Absicht der Anordnungen von Daytons Friedensvertrag gegensätzlich ist.
 
Ebenso ist bekannt, dass die Quelle der Auseinandersetzungen und Unruhen sich dort befindet, wo die Ungerechtigkeit zur Diskriminierung und Vernachlässigung, sogar zu Vernichtung und zum Tode, und zum Zertreten der menschlichen Würde hinführt. Wir müssen uns fragen: was ist mit der politischen und moralischen Besinnung, welche – ohne irgendwelchen Widerstand – opportunistisch mit der Legalisierung und der Praxis aller Art der Ungerechtigkeit, statt dies unzweideutig zu verurteilen, übereinstimmt?!
 
Das dies, leider, schon eine stabilisierte Praxis und Regierungsweise ist, und auch immer mehr eine Lebensart in diesem Land ist, bezeugen tägliche unzählige Fälle der entrechteten Personen und Gruppen. Man hat den Eindruck, dass unser Staat, so konzipiert und auf bisherige Weise geführt, nicht in der Lage ist, den Schutz der Menschenrechte allen seinen Einwohnern zu sichern. Dies schafft die Leere, welche Hoffnungslosigkeit und Flucht aus dem Land, aber auch die Korruption und organisierte Kriminalität, sowie geheimes Drogenhandel, Waffenhandel und Organhandel ausfüllen. Wir wiederholen auch diesmal, die bekannte Wahrheit, dass moralische und ethische Besinnung uns Menschen auf keinen Fall vor „dem Gesetz der Gewalt und des Stärkeren“ nachlassen und sich zurückziehen müsse. Vielmehr, muss man ständig im Gedächtnis behalten, dass notwendig ist einen festen Bund behalten und festigen, welcher den Frieden und die Gerechtigkeit, den Frieden und Achtung, Verteidigung und Durchführung der außer Frage stehenden und unverletzten Rechte der Einzelnen und der Völker miteinander verbindet.
 
In unserem Land, welches, wie auch zahlreiche andere Länder, aus mehrerer Völker, der Minderheiten und der Religionsgemeinschaften besteht, nicht schwer allgemein bekannte Tatsache zu verstehen und anzunehmen ist, dass unsere Unterschiedlichkeit eine positive Herausforderung und das Angebot für mannigfaltige gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und andere Entwicklung ist.
 
Diese Tatsache ist notwendig wahrzunehmen auch in der jetziger Wirklichkeit, wann vom Recht der Wahl der politischer Vertreter eines jeden Volkes in unserem Land sich handelt. Es ist nicht gerecht auch nicht human, und trägt nicht der Schaffung einer besseren gemeinsamen Zukunft bei, dass irgendwer irgendwem dieses Recht an sich reißt. Wir sind Zeugen, dass dieser Grundsatz der gegenseitigen Beachtung und Annahme aller unserer menschlicher Verschiedenheiten, während der ganzen Nachkriegszeit nicht zugleich auch Grundsatz ist, mit welchem die einheimischen und ausländischen Eliten bei dem Wiederaufbau des zusammenschrumpfenden Gewebes unseres Landes sich bestimmen ließen. Jedem wohlgesinnten und objektiven Menschen ist ganz klar, dass nach 23 Jahre seit dem Beenden der blutigen kriegerischen Ereignisse, ursprünglich geschnittener politisch-gesellschaftlicher Rahmen von Dayton in der Praxis nicht einmal ein Minimum der Vorbedingungen erreicht hat für eine wahrhafte demokratische Entwicklung der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft und Versicherung aller Menschenrechte, der persönlichen und der kollektiven. Völlig ist klar, dass in so einem zugeschnittenen Staat das Regieren des Rechtes nicht besteht, und dass kein – irgendeiner zusätzlicher Raum für die wahre Affirmation der Grundmenschenrechte – wie z.B. Heimatrecht, Eigentumsrecht, das Recht auf gleichberechtigte Behandlung aller Völker und Bürger, oder das Recht auf eine demokratische Wahl eigener politischer Vertreter sich öffnet.
 
Wie auch früher, so auch in diesen Tagen sind wir Zeugen zahlreicher diplomatischer Initiativen und politischer Spielen um die Bildung der Macht und des „Implementierens der Wahlergebnisse“. Es soll die Frage gestellt werden, wie überhaupt möglich war, in Wahlprozess einzusteigen, wenn, nach der Entscheidung von Verfassungsgericht Bosnien und Herzegowina im Wahlgesetz ein rechtliches Vakuum entstanden und geblieben ist, welches die vollständige Implementierung der Wahlergebnisse verhindert. Aus all diesen aktuellen diplomatischen Initiativen, besonders aus den Verlautbarungen der drei ehemaligen Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina, spiegelt sich endlose Heuchelei der offiziellen Vertreter der internationalen Politik in Bosnien und Herzegowina wieder – was keineswegs dem Schutz und der Affirmation der Menschenrechte und dem Aufbau der gerechten Gesellschaft und einer Staatsgemeinschaft der gleichberechtigten Völker beiträgt.
 
Damit solcher unhaltbare Zustand der Entrechtung zahlreicher Bürger unseres Landes aufgehoben wird, appelliert bei dieser Gelegenheit die Kommission „Justitia et Pax“ der Bischofskonferenz Bosnien und Herzegowina an alle gutwillige und politische Eliten in Bosnien und Herzegowina, dass sie endlich ein qualitatives Ablehnen von der bisherigen egoistischen Politik machen, und sich dem Affirmieren der Grunddemokratischen- und menschlichen Werte zuwenden, weil wir überzeugt sind, dass eine gerechte und zivilisierte Gesellschaft nur durch eine ergebene Arbeit an dem Zusammenleben ausgebaut werden kann, welches stark mit der Toleranz und der gegenseitigen Anerkennung bezeichnet wird.
 
In dieser Zeit, in welcher wir immer mehr bewusst werden der Bedeutung und Hochschätzung der menschlichen Würde und der Menschenrechte, als des Fundamentes und des Ausgangspunktes für die Verwirklichung einer Atmosphäre der Gerechtigkeit, des dauerhaften Friedens und des verschiedenartigen Fortschrittes, sollten wir – vor allem die Verantwortlichen im politischen und religiösen Leben – ernsthaft uns beschäftigen mit der Frage unseres Verhaltens gegenüber  denjenigen in unserer Mitte, welche – in irgendwelcher Form die Minderheit sind: politischer, ethnischer, religiöser, sozialer, kultureller, gesellschaftlicher, rechtlicher.
 
Als Christen, in dieser unserer Heimat lebend, sollen wir ständig bewusst werden unserer Aufgabe, dass uns der Schöpfer verpflichtet hat zu lieben und uns vor allem für dieses Land und alle seine Bewohner einzusetzen. In uns, gewiss, besteht ein unlöschbares Streben nach dem unschätzbaren Gut des Friedens in der Gerechtigkeit. Wir wollen uns befinden unter den Menschen und Völkern die leben, arbeiten und leiden für das Ankommen des wahren Friedens und der Gerechtigkeit. In dieser, für uns wichtiger liturgischer Adventzeit, der Zeit unserer spirituellerer Vorbereitung auf den fröhlichen Festtag des Eintreffens des Gottessohnes in die Menschheitsgeschichte, sollten wir – ohne Rücksicht auf unser Beruf und Funktion – unserer persönlicher Aufgabe bewusst werden, das Beseitigen die bestehenden Vorurteile, Barrieren und Gegensetze die voreinander trennen, sogar noch schlimmer – die die Menschen und Völker gegenüberstellen – und, dass wir zusammen, alle miteinander – eine Welt der Gerechtigkeit und des gerechten Friedens ausbauen. Wir sollten auf jeden Fall uns unter jenen Menschen befinden, die nach Gerechtigkeit und dem gerechten Frieden hungern und dursten, nach Solidarität und nach tatkräftigen Nächstenliebe gegenüber allen Menschen und allen Geschöpfen, besonders gegenüber jener unserer Nächsten, unserer Mitbürger, die bereits jahrelang und jahrzehntelang gezwungen sind zu leben ohne mancher, ja, sogar vieler Grundmenschenrechte und Freiheiten, wie das Recht auf Eigentum, auf Geburtsort, auf Arbeit und gerechte Belohnung, auf die Schulung – die eigene und der seiner Kindern; auf eigenes Gotteshaus (Kirche), auf die Wahl des eigenen politischen Vertreters, auf eine gerechte Entschädigung u.a.
 
In diesem Jahr gedachten wir 15 Jahre des unvergesslichen Besuches, des großen und heiligen Papstes Johannes Paul II. unserem Land, in Banja Luka. Noch immer sind für uns aktuell seine, damals ausgesprochene, edle, ehrliche Worte:
„Ich bitte die internationale Gemeinschaft, welche bereits viel getan hat, dass sie euch auch weiter nahe bleibe, um euch zu ermöglichen, sobald die Lage der völligen Sicherheit in der Gerechtigkeit und Eintracht zu erreichen. Ihr selber seid eigentlich die Hauptbaumeister eurer Zukunft! Euer wahrlicher Schatz macht die Beständigkeit eures Charakters aus, sowie euer reiches, menschliches, kulturelles und religiöses Erbe, nach welchem ihr erkennbar seid. Ihr dürft euch nicht mit dem Schicksal versöhnen!“
 
Beten wir zu Gott, unserem gemeinsamen Schöpfer und dem größten Menschenfreund, dass Er uns zu den glaubwürdigen und konsequenten Förderern und Verteidigern der menschlichen Dignität und Grundmenschenrechte, sowohl der persönlichen als auch der kollektiven in unserem Land macht!
 
Sarajevo, am 10.12.2018

Franjo Komarica
Bischof von Banja Luka
Vorsitzender der Kommission „Justitia et Pax“ BK BiH

 

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    12. prosinac 2018.

    La fiducia, chiave del riscatto

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2018 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: