Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

8. kolovoz 2020.

Vijesti

Vatikan, 6. prosinac 2018.

PAPA: LJEPOTA VJEČNOSTI JE NADA KOJA NAS POKREĆE

Poruka Svetog Oca u povodu XXIII. svečane javne sjednice papinskih akademija

Povodom XXIII. svečane javne sjednice papinskih akademija papa Franjo je uputio poruku u kojoj je istaknuo da je tema vječnosti posljednjih godina prilično zanemareno područje u teološkom istraživanju, kao i u formaciji vjernika.

Javno zasjedanje papinskih akademija o temi „Vječnost, drugo lice života“, poticaj je za ponovno i dublje razmišljanje o vječnom životu, bitnoj jezgri kršćanskoga života – istaknuo je Papa te primijetio – Međutim, eshatološko razmišljanje o toj važnoj temi u katehezi i slavlju ne nailazi ni na prostor, ni na pozornost koje zaslužuje. Katkada se dobije dojam da se tema vječnoga života namjerno zaboravlja i zanemaruje, jer je naizgled daleka, i strana svakodnevnom životu i suvremenoj osjetljivosti.

Slaba pozornost prema temi vječnosti može ovisiti o brojnim čimbenicima. Jedna od pojava koja obilježava sadašnju kulturu – objasnio je Papa – jest upravo zatvaranje nadnaravnih obzora, okretanje sebi, gotovo isključiva privrženost sadašnjosti, zaboravljajući ili cenzurirajući dimenzije prošlosti, a posebno budućnosti koju, ponajviše mladi, shvaćaju mračnom i punom nesigurnostî. Budućnost nakon smrti, u tom kontekstu, neizbježno izgleda još dalja, zagonetna ili potpuno nepostojeća.

Papa se potom osvrnuo na još jedan čimbenik ograničene pozornosti prema vječnom životu, a to je tradicionalni način izražavanja, koji se rabi u propovijedanju ili u katehezi kako bi se navijestila istina vjere. Danas se takvo izražavanje može činiti gotovo neshvatljivim – istaknuo je Sveti Otac – i katkada prenosi sliku vječnoga života koja nije ni pozitivna ni 'privlačna'.

Stoga bi nam razmišljanje crkvenih otaca i velikih teologā – prema Papinim riječima – trebalo pomoći i ohrabriti nas da djelotvorno i zanosno, izražavanjem koje odgovara našoj svakodnevici i prikladnom dubinom, ponovno istaknemo srce naše vjere, nadu koja nas pokreće i daje snagu kršćanskom svjedočenju u svijetu, a to je ljepota vječnosti. (kta/rv)

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    4. kolovoz 2020.

    Papa. Intenzione di preghiera per il mese di agosto

Prethodna Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: