Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

28. svibanj 2020.

Izdvajamo

Sarajevo, 1. listopad 2018.

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

- da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
- da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
- da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
- studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potvrdu o 48 satnome volontiranju u karitativnim, odgojnim i socijalnim ustanovama, odnosno ekološkim udrugama.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. Obvezna dokumentacija:

- popunjen prijavni list (obrazac se može naći na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
- uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može naći na web stranici Zaklade), web stranicama KŠC-a u BiH kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
- potvrda o statusu redovitog studenta,
- potvrdu o prosjeku ocjena, za studente I. godine – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu SŠ (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina potvrda o prosjeku ocjena (ne preslika indeksa),
- za uposlene potvrdu o visini posljednje tri plaće za sve članove domaćinstva (preslika izrezaka o plaći),
- za umirovljenike potvrda o visini posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji primaju mirovinu (preslika izrezaka o mirovini) iz BiH ili/i iz neke druge države,
- potvrdu o neuposlenosti roditelja-staratelja koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava), 
- osobna fotografija

2. Dodatna dokumentacija:

- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
- preporuka župnika (za katolike),
- preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a),

Zaklada akademske godine 2018./2019., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.

Natječaj ostaje otvoren do 31. listopada 2018. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja studenog 2018. godine, na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.


Sarajevo, 1. listopada 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mons. Pero Sudar, v.r.

 

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    24. svibanj 2020.

    2020 maggio 24 Papa Francesco Regina Coeli Cina

Prethodna Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: