Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

24. travanj 2019.

Izdvajamo

Sarajevo, 2. travanj 2018.

Brojni uzvanici na uskrsnom primanju kod kardinala Puljića (HR, EN)

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić upriličio je na uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 2018. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu tradicionalno Uskrsno primanje. Odazvali su se brojni vjerski, društveno-politički, vojni, kulturni i drugi predstavnici kao i veleposlanici i drugi diplomatski predstavnici. Svi su stiskom ruke i osobnim kratkim pozdravom čestitali kardinalu Puljiću, a čestitke su također primali: apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić.

Svim nazočnima kardinal Puljić uputio je pozdrav i prigodnu riječ koju prenosimo u cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku:


Dragi gosti i prijatelji!

Od srca sve zajedno i svakog osobno pozdravljam i izričem dobrodošlicu. Također svima zahvaljujem na upućenim uskrsnim čestitkama i lijepim željama bilo pismenim putem ili putem medija ili sada izrečenim u ovom susretu.

Neka ovo bude prigoda posebno i poimenično neke pozdraviti. U prvom redu vjerske predstavnike:

- Gospodina reis-ul ulemu efendiju Kavazovića i njegovu pratnju.
- Pozdravljam visokopreosvećenog mitropolitu Hrizostoma i njegovu pratnju te ujedno čestitam isto slavlje Uskrsa, jer ove godine za tjedan dana slavimo isto slavlje.
- Gospodina Jakoba Fincija predsjednika Jevrejske zajednice u BiH, kao i predsjednika Jevrejske zajednice grada Sarajeva, te i njima čestitam Pesah, koji se slavi ovaj tjedan.
- Uz ove vjerske čelnike pozdravljam sve državne čelnike: iz Predsjedništva gospodina Ivanića, predsjedatelja Vijeća ministara i ministre, predsjednika Federacije i federalne predstavnike te druge državne dužnosnike. Također pozdravljam i sve predstavnike entitetskih struktura, te županijskih ili kantonalnih struktura, općinskih kao i sve druge iz struktura ovog društva.
- Pozdravljam sve karitativne-dobrotvorne ustanove, kulturne, znanstvene i druge predstavnike.
- Pozdravljam sve predstavnike diplomatskih kora u našoj državi na čelu s doajenom Apostolskim Nuncijem, sve predstavnike međunarodnih struktura i vojnih i civilnih.

Na Kristovu Uskrsnuću se temelji naša vjera i naša nada. Zato želim ne samo nama vjernicima nego svim ljudima da svako vjerničko slavlje jača čovjeka u nadi ali i osposobljava ga biti više čovjek među ljudima ljudskiji.

Ovo spominjem jer sam kao sin ove zemlje iskreno zabrinut nad tamnim oblacima beznađa koje pritište mnoge ljude, te ih vodi u očaj sve dotle da dignu ruku na svoj vlastiti život. Posebno nas potresaju tragedije koje donosi zločin kada ljudi dignu ruku nad tuđim životima uzurpirajući ono što Bogu pripada: gospodariti tuđim životima: ubojstvo, razbojništva, ubijanje nerođene djece i zloupotreba djece.

Kako ne biti zabrinut tolikim odlascima s naše lijepe i drage grude, ali ljudima je dodijalo ovo natezanje u javnom političkom životu i nemaju šansu za doličan život.

Govorimo o vjerskim slobodama, a donosimo zakone koji nam ograničavaju pravo naučavanja Božje i naravne zakone uvođenjem rodne ideologije. 

U našoj zemlji toliki se izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku kršeći osnovne Božje zapovijedi, te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije. I ove godine ponavljam: to je za nas učitelje vjere i morala veliki izazov da se složimo kako ozdravljati ovo javno mnijenje. Mi nemamo sredstava kao neki moćnici koji ubacuju svoja sredstva u medijske kuće i njima sugeriraju čime će „hraniti javnost“, a to je u biti rasčovječenje u javnom mnijenju.

Svi želimo da dođe do procesa pomirenja, praštanja i vraćanja povjerenja. Ali bez istine i pravde nam povjerenja. Sve dok se svaki događaj ne nazove pravim imenom: da je zločin – zločin, teško je vratiti povjerenje. Svi koji opravdavaju zločin ili ga niječu postaju sudionici zločina.

Pravo na moje osobno dostojanstvo, slobode i ljudska i građanska prava. To se ne daje nego u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na privatno vlasništvo, to država ne daje nego poštuje, i osigurava ostvarenja tih prava. Pravo na identitet vjerski, kulturni i nacionalni. To ne daje ni stranka ni država nego osigurava ostvarenja tih prava.

Treba ovu zemlju voljeti i izgrađivati da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće. U tom duhu želim da ovakva druženja stvaraju klimu da slavlje pređe u život. Želim da vam bude ugodno druženje i dobro mi došli.


Vinko kardinal Puljić,
nadbiskup metropolit vrhbosanski


******


ADDRESS OF CARDINAL PULJIC AT EASTER RECEPTION 2018

Sarajevo, 2nd April 2018


Dear guests and friends,

I welcome all of you together and each one individually, extending to all of you my profound respect. My utmost thanks to all those who expressed their Easter good wishes in written form, through media or now personally by shaking their hands with me.

I would like to take this opportunity to welcome some guests by their names and functions. In the first place religious representatives:

- His excellency Husein ef. Kavazovic, reis-ul-ulema of Islamic Community and his escort;
- I welcome his excellency Mitropolit Hriyostom and his escort; my congratulations to Orthodox believers who celebrate this year Easter one week after Western Christians celebrate it.
- Greetings to Mr. Jakob Finci, president of Jewish community in BH and to the president of Jewish Community in Sarajevo. My congratulation to Jewish believers in our country and city who celebrate this week their feast of Pesah.
- Beside these religious leaders, I welcome all state officials: members of the Presidency – mister Ivanić, of the Council of Ministers, representatives of the Federation and other state officials. My greetings also to representatives of entity, cantonal and municipality structures and of all other structures in our society.
- I welcome all representatives of charity and humanitarian organizations, of cultural, scientific and other institutions.

My greetings to all representatives of diplomatic corps in our country as well as to all representatives of international structures, military and civil.

Resurrection of Christ is foundation of our faith and of our hope. This is why I wish not only to us believers but to all human persons that every faith celebration may strengthen us humans in hope and enable us to be more humane among fellow humans.

I emphasize this because as a citizen of this country I am deeply worried about black clouds of hopelessness banking up on many persons and pushing them to take their own lives in despair. We are especially stressed by the tragedies originating from crimes when individuals take other people’s lives usurping the authority belonging only to God, by domination of other people’s lives, murder, acts of robbery, killing of unborn babies, abusing of children.

How not to be worried about moving out of numerous fellow citizens who are leaving their beautiful native soil because they cannot bear any more tensions in public political life and have no chance for decent jobs.

We speak of faith liberty but we make laws which limit our right to teach the laws of God and of human nature by introducing gender ideologies.

In our country most of citizens declare their faith affiliation but this faith is being constantly denied because basic God’s commandments are being broken and we face plenty of immorality, crime, corruption. I repeat also this year: to us teachers of faith this is a great challenge motivating us to cooperate in healing this public mentality. We do not dispose with political power or financial influence as some mighty ones who inject their resources into media centers suggesting them to “feed the audience” which is in fact dehumanization of public opinion.

We all wish to contribute to reconciliation process with forgiveness and return of mutual trust. It is hard to bring back mutual trust unless every event is named by its proper name, because crime remains crime. All who justify crime or deny it become in fact participants in crime.

I have in mind one’s personal dignity, freedom, human and civil rights. These are integral part of a society, not graces of civil authority. The right to work cannot be concretely given but social conditions must be created for application of this right. Similarly, the state authorities do not give to their citizens the right to private property but enable implementation of this right. This concerns also the rights to religious, cultural and ethnic identity. Political parties and civil authorities do not grant these rights but ensure conditions for implementing them.

We would like all people of this country to love it and feel protected and loved in it. In this spirit, may this coming and being together contribute to a climate of transition to real life.

Enjoy your visit here and have a nice time!


Vinko Cardinal Puljic,
Archbishop and Metropolitan of Vrhbosna-SarajevoZvučni zapis pozdrava i prigodnu riječ kardinala Puljića prenosimo u cijelosti:


Foto: Zvonko Aždajić

foto

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    17. travanj 2019.

    Papa Francesco, udienza generale sul Triduo pasquale

Prethodna
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2019 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: