Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

20. svibanj 2019.

Izdvajamo

Biskup Franjo Komarica

Biskup Franjo Komarica

Banja Luka, 26. ožujak 2018.

Poruka komisije Justitia et pax BK BiH u povodu aktualnih društveno-političkih procesa u zemlji (HR, DE, EN, IT)

Predsjednik Komisije "Justitia et pax" Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, 26. ožujka 2018. uputio je Izjavu koju prenosimo u cijelosti:

Ne gubimo nadu da i kod nas ima života i budućnosti!

Duboko svjesni aktualnog stanja i društveno-političkih procesa u Bosni i Hercegovini, i ovom prigodom sebi i svim katolicima u našoj zemlji, iznova dozivamo u pamet činjenicu da je najvažniji temelj našeg povjerenja u povijest čovječanstva – pa tako i našu osobnu i zajedničku – vjera u Božju providnost i u njegovu ljubav. Pozvani smo, kao njegovi vjernici, svoju nadu položiti u prvome redu u Isusa Krista. Ne dopustimo da nas razočaranost zbog postojanja raznih nepravdi i sporog društvenog napretka spriječi u gledanju neizmjerne Božje dobrote i tolikih dobrih ljudi koji su nam poticaj da i sami činimo dobro drugima. Osobito nemojmo dopustiti da nam bilo tko ili bilo što ukrade našu, čvrsto utemeljenu, kršćansku nadu koja nam pomaže ostati na strani Spasitelja ljudskog roda koji je pobijedio zlo i smrt te nam je Put u vječni život. Duboko zahvalni svim ljudima koji nam čine dobro i pomažu nam ostati na putu dobra i čvrsto se pouzdajući u Božju providnost, dajemo potporu svima koji vjeruju da u našoj domovini Bosni i Hercegovini ima života i budućnosti.

Prisjetimo se smjerodavnih, ohrabrujućih riječi velikoga pape, svetog Ivana Pavla II. upućenih u Banjoj Luci prije petnaest godina: „Budućnost ovih krajeva ovisi o vama. Ne tražite drugdje udobniji život, ne bježite od svoje odgovornosti – čekajući da vam netko drugi riješi teškoće, nego zlo odlučno priječite snagom dobra“. U duhu jasnih apela trojice posljednjih papa, pozivamo da svatko od nas na svom mjestu učini sve što je moguće na izgradnji mira i pravde. Potičemo sve da otvore svoje srce za one slabe, nemoćne, obespravljene... U isto vrijeme ponovo tražimo od svih odgovornih u političkom odlučivanju da zajednički učine sve što je potrebno kako bi vratili povjerenje naših sugrađana u državne institucije, te da napokon profunkcionira pravna država na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Pape su uvijek iznova naglašavali kako je država dužna štititi prava svakog svoga građanina, pripadnika svakog naroda i nacionalne manjine, a ne da ta prava ograničava, da u praksi obespravljuje pojedince pa i cijeli narod. Ne možemo i ovom prigodom ne ukazati na gorku činjenicu, kada je u pitanju hrvatski narod i Katolička Crkva u BiH, da je u entitetu RS-a, koji čini gotovo polovicu zemlje, svršetkom 2017. u 69 župa živjelo samo 8.860 katolika, tj. oko 5% od njihova predratnog broja. Na žalost, u pojedinim dijelovima BiH slična je situacija i s druga dva brojnija naroda. Zar je moguće da oni koji su prognani ili oni koji su na pojedinom dijelu BiH ostali kao manje brojni ne pripadaju nikome pa ni unutar svoga naroda? Zar ne bi upravo oni, u ovom vremenu izgradnje zemlje i društva, trebali imati povlašteno mjesto kako bi se makar dijelom ispravila teška nepravda koju su preživjeli? U ime koga i u ime čega bilo tko, a pogotovo oni koji nose odgovornost, ima pravo otpisivati te ljude i držati ih na rubu kada je riječ o bilo kojem pa tako i o političkom pravu? Zar jednima treba sve, a drugima ne treba ništa i zar se tako misli izgraditi pravedno društvo, a na kraju imati i Božji i ljudski blagoslov?

Imajući sve to u vidu, potičemo sve djelatnike u politici i političkim strankama da u svoje programe i nastupe ugrade ponajprije odgovornost za zajedničko dobro i tako prevladaju vlastite, nerijetko uskogrudne interese. Podsjećamo da nas i vlastita povijest opominje da je, u iznalaženju dugoročnijih konstruktivnih rješenja, pogubno voditi se željom za dominacijom jednog nad pripadnicima drugih naroda, etničkih ili vjerskih zajednica. Smatramo nužnim – uvažavajući sve bogatstvo etničke raznolikosti – na pravedan način riješiti i pitanje Izbornoga zakona, ali ne samo u polovici zemlje nego u cijeloj Bosni i Hercegovini i to na način da sva tri konstitutivna naroda i svaki čovjek budu jednakopravni u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Koristeći postojeća iskustva složenih demokracija na europskom kontinentu, moguće je kreirati ustrojstvo naše države za svaki narod i svakoga njezina građanina, a ne samo za pripadnike nekog od domicilnih državotvornih naroda, jedne tradicionalne vjerske zajednice ili jedne partije. U iznalasku nužnog pozitivnog rješenja za sve ovdašnje narode, još jednom naglašavamo, da Bosni i Hercegovini treba više, odlučnije i učinkovitije pomoći i međunarodna politika, osobito političara iz zemalja supotpisnica mirovnog sporazuma u Daytonu 1995. godine.

Svjesni da se korjenite društvene, političke, pravne i gospodarske promjene, nužne za budućnost naše zemlje, ne ostvaruju samo unutar njezinih političkih odnosno državnih granica, smatramo neutemeljenim isprike brojnih svjetskih centara moći i njihova prebacivanja odgovornosti isključivo na neku „domaću razinu“. U isto vrijeme, smatramo iznimno važnim da domaći političari, osobito u ovoj izbornoj 2018. godini, odgovorno koriste javni prostor i suzdržavaju se od svega što nije primjereno javnom nastupu te budu svjesni da su pozvani biti primjer mladim naraštajima. Također pozivamo medije i medijske djelatnike da ne pristaju na trendove kulture odbacivanja (kako se izrazio papa Franjo) i elemente kulture smrti (kako je govorio sveti Ivan Pavao II.) nego da promiču svijest otvorenosti životu i ljubavi prema svojoj zemlji, svome kraju i zavičaju.

U ovom svetom vremenu priprave za Uskrs, pozivamo sve članove Katoličke Crkve u našoj zemlji na što temeljitiju duhovnu obnovu i ponovno otkrivanje ljepote evanđeoske poruke. Posebno potičemo svećenike, redovnike, redovnice, vjeroučitelje i druge pastoralne suradnike, ali i sve Kristove vjernike da – svatko na svome mjestu – dadne svoj prinos u ostvarenju nebeskoga kraljevstva dobra i mira. Budimo otvoreni prema svim svojim sugrađanima koje je Bog, u svom promislu, poslao na naše životne staze da, kao djeca jednoga nebeskog Oca, skladno živimo i izgrađujemo ovu zemlju.


Sarajevo, 26. ožujka 2018.

Mons. Franjo Komarica,
biskup banjolučki i predsjednik Komisije Justitia et Pax, s. r.

 

******


Erklärung der Kommission Iustitia et pax anlässlich der aktuellen gesellschaftspolitischen Prozesse im Land

Der Vorsitzende der Kommission „Iustitia et pax“ der bosnisch-herzegowinischen Bischofskonferenz Msgr. Franjo Komarica, der Bischof von Banja Luka hat am 26. März 2018 folgende Erklärung abgegeben, die wir vollständig übertragen:

Verlieren wir die Hoffnung nicht, dass es auch hier bei uns noch Leben und eine Zukunft gibt!

Im tiefen Bewusstsein der aktuellen Situation und der gesellschaftspolitischen Prozesse in Bosnien und Herzegowina, möchten wir auch bei dieser Gelegenheit uns selbst und allen Katholiken in unserem Land, wieder einmal folgende Tatsache ins Bewusstsein rufen. Die wichtigste Stütze unseres Vertrauens in die Geschichte der Menschheit – und somit auch in unsere eigene bzw. in unsere gemeinsame Geschichte – ist der Glaube in die Gottesvorsehung und der Glaube in seine Liebe. Als seine Gläubigen sind wir stets dazu berufen unsere Hoffnung in erster Linie in Christi Hände zu legen. Lassen wir es nicht zu, dass die Enttäuschung wegen des Vorhandenseins verschiedener Ungerechtigkeiten und des zähen gesellschaftlichen Fortschrittes uns daran hindert, die unermessliche Güte Gottes und der unzähligen gütigen Menschen, die uns Ansporn sind auch selbst einander Gutes zu tun, nicht zu erkennen.

Lassen wir es vor Allem nicht zu, dass uns weder jemand noch etwas, unsere tief verankerte christliche Hoffnung raubt, die uns immer dazu verhilft, auf der Seite des Menschenerretters, der den Tod besiegt hat und unser Weg in das ewige Leben ist, zu verbleiben.

Zu tiefst dankbar all jenen Menschen, die uns Gutes tun und uns dabei helfen auf dem Weg der Güte auszuharren und fest von der göttlichen Vorsehung überzeugt, unterstützen wir alle, die fest daran glauben, dass es in unserer Heimat Bosnien und Herzegowina noch Leben und eine Zukunft gibt.

Erinnern wir uns an die wegweisenden, ermutigenden Worte des großen Papstes, Hl. Johannes Paul II, die er an uns in Banja Luka vor fünfzehn Jahren gerichtet hat: „ Die Zukunft dieser Gegend hängt von euch ab. Sucht nicht woanders nach einem bequemeren Leben, flüchtet nicht vor der Verantwortung – indem ihr darauf wartet, dass jemand anderer eure Probleme beseitigt, sondern, verhindert entschlossen das Böse durch die Kraft der Güte“.

Im Sinne der klaren Apelle der drei letzten Päpste, rufen wir dazu auf, dass jeder von uns selbst an seinem eigenen Ort mögliches tut zur Schaffung des Friedens und der Gerechtigkeit unternimmt. Wir rufen alle dazu auf, die Herzen für die Schwachen, Hilflosen und Entrechteten zu öffnen…

Gleichzeitig fordern wir erneut von allen politisch Verantwortlichen, gemeinsam alles Nötige zu unternehmen, damit das Vertrauen unserer Bürger in staatliche Institutionen wiedergewonnen wird, und der Rechtsstaat auf dem gesamten Territorium von Bosnien und Herzegowina hergestellt wird.

Die Päpste haben immer wieder betont, dass der Staat dazu verpflichtet ist, die Rechte jedes einzelnen Bürgers, des Angehörigen jeden Volkes und nationaler Minderheit zu schützen, und nicht diese Rechte zu begrenzen und nicht in der Praxis einzelne Menschen und sogar ein ganzes Volk seiner Rechte zu berauben.

Wir können auch bei dieser Gelegenheit nicht aufhören, auf die bittere Tatsache hinzuzuweisen, wenn es um das kroatische Volk und die katholische Kirche in Bosnien und Herzegowina geht. In der Entität der RS, welche sich fast über die Hälfte des Landes erstreckt, lebten Ende 2017 in 69 Pfarreien nur noch 8.860 Katholiken bzw. 5% ihrer Gesamtzahl von jenem vor dem Krieg.

Leider ist in manchen Gegenden von Bosnien und Herzegowina die Situation der beiden, dort zahlreicheren Volksgruppen nicht viel anders.

Wie Ist es denn möglich, dass diejenigen, die vertrieben wurden oder diejenigen, die in manchen Teilen von Bosnien und Herzegowina in der Minderzahl verblieben sind zu niemanden, nicht einmal innerhalb des eigenen Volkes, gehören?

Sollten nicht genau diese Menschen, in Zeiten des Landesaufbaus und des gesellschaftlichen Aufbaus, eine bevorzugte Position haben, damit wenigstens teilweise die große Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, einigermaßen wiedergutgemacht werden könnte?

Im Namen wessen und im Namen wovon darf jemand, vor Allem von den Verantwortlichen, diese Menschen abschreiben und sie am Rande zu halten, wenn es um ihre sämtlichen, also auch um die politischen Rechte geht?

Brauchen denn nur die einen alles und die anderen gar nichts? Meint man denn auf diese Art und Weise eine gerechte Gesellschaft aufbauen zu können und am Ende den Segen Gottes und den der Menschen zu erwarten und zu haben?

All das in Betracht ziehend, möchten wir alle in der Politik und in den politischen Parteien Tätigen dazu aufrufen, in ihre Programme und Auftritte vor Allem die Verantwortung für das gemeinsame Wohl einzubauen um damit die eigenen, nicht selten engherzigen und kleinlichen Interessen, zu überwinden.

Wir erinnern daran, das uns die eigene Geschichte dazu ermahnt, dass es bei der Suche der langfristigen, konstruktiven Lösungen tödlich ist, vom Wunsch nach der Vorherrschaft eines Volkes über den Angehörigen der anderen Völker, der anderen ethnischen- und Religionsgemeinschaften, geleitet zu werden.

Wir erachten es als notwendig – das Reichtum der ethnischen Verschiedenheit stets respektierend –auf eine gerechte Weise auch die Frage des Wahlgesetzes zu lösen, jedoch nicht nur in einer Hälfte des Landes, sondern im ganzen Land Bosnien und Herzegowina. Und zwar auf eine Art und Weise, dass alle drei konstitutiven Völker - und jeder Mensch, in jedem Teil von Bosnien und Herzegowina - gleichberechtigt sind.

Entsprechend den Erfahrungen von komplexen Demokratien auf dem europäischen Kontinent ist es sehr wohl möglich die Verfassung unseres Landes für jedes Volk und jeden einzelnen Bürger des Landes zu kreieren. Und nicht ausschließlich für Angehörige eines ansässigen, staatsfördernden Volkes, einer traditionellen Religionsgemeinschaft bzw. einer Partei.

Bei der Suche nach der erforderlichen, positiven Lösung für alle hiesigen Völker, betonen wir noch einmal, dass Bosnien und Herzegowina mehr, entschlossener und wirkungsvoller auch von der internationalen Politik, vor Allem aber von Politikern aus Ländern, die Mitunterzeichner des Friedensvertrages von Dayton 1995 waren, unterstützt werden muss.

Wir sind uns dessen bewusst, dass grundlegende gesellschaftliche, politische, rechtliche und wirtschaftliche Änderungen, die unser Land dringend benötigt, nicht nur innerhalb der politischen Grenzen bzw. der Landesgrenzen realisiert werden können. Daher halten wir die Ausreden zahlreicher Machtzentren der Welt und ihre Verantwortungsübertragung ausschließlich auf eine „einheimische Ebene“, für haltlos und unbegründet.

Gleichzeitig erachten wir es als ungeheuer wichtig, dass die einheimischen Politiker, besonders in diesem Wahljahr 2018, den öffentlichen Raum verantwortungsbewusst nutzen und sich von allem, was dem öffentlichen Raum nicht angemessen ist, enthalten und sich dessen bewusst sind, dass sie dazu berufen sind, jungen Menschen ein Vorbild zu sein.

Ebenso rufen wir die Medien und Medienvertreter dazu auf, auf Trends der Ablehnungskultur (wie Papst Franziskus es formulierte) und Elemente der Kultur des Todes (wie es der hl. Papst Johannes Paul II sagte) zu verzichten sondern das Bewusstsein der Offenheit zum Leben und der Liebe zu seinem Land und seiner Heimat, zu fördern.

In dieser heiligen Zeit der Vorbereitung auf Ostern, laden wir die Mitglieder der katholischen Kirche unseres Landes zur geistigen Erneuerung und die erneute Entdeckung der Schönheit der Botschaft des Evangeliums, ein.

Insbesondere ermutigen wir die Pfarrer, weibliche und männliche Ordensangehörige, Religionslehrer und andere pastorale Mitarbeiter, aber auch alle Gläubigen Christi, dass-- jeder an seinem eigenen Ort – seinen Beitrag in der Verwirklichung des himmlischen Reiches der Güte und des Friedens, leisten möge.

Seien wir offen gegenüber allen unseren Mitbürgern, die uns Gott in seiner Vorsehung auf unseren Weg gesandt hat, damit wir als Kinder eines himmlischen Vaters in Eintracht miteinander leben und dieses Land aufbauen.


Sarajevo, den 26. März 2018

Msgr. Franjo Komarica
Bischof von Banja Luka und Vorsitzender der Kommission Iustitia et pax 

 

******

 

Message of Justitia et pax BKBiH commission regarding actual social and political processes in the country

The president of the Commission Justitia et pax of the Bishop's conference of Bosnia and Herzegovina, Msgr. Franjo Komarica, the bishop of Banja Luka, on March 26th 2018., gave the following statement:

Let us not lose hope that there is life and future here!Let us not lose hope that there is life and future here!

Deeply aware of the actual state and social and political processes in Bosnia and Herzegovina, and on this occasion to myself and all the Catholics in our country, I call on the fact to our minds that the most important foundation of our trust in the history of humanity – and for our individual and common –is belief in God's providence and his love. We are invited, as his believers, to lay our hopes in Jesus Christ. Let us not allow the injustice disappointment and slow social growth stops us doing good to others. Especially let us not allow anybody or anything to steel our firmly founded Christian hope that helps us stay on the side of Saviour of humans who defeated the evil and death and is the Path to eternal life. Deeply grateful to all people that do good and help us stay on the path of good and firmly believing in God's providence, we give support to all who believe that in our country Bosnia and Herzegovina there is life and future.

Let us recall the guiding, encouraging words of the great Pope, St. John Paul II., who said in Banja Luka fifteen years ago: “The future of this region depends on you. Do not look for a more comfortable life elsewhere; do not run away from your responsibilities - waiting for someone else to solve your difficulties, but prevent the evil with the strength of good.” In the spirit of the clear appeals of the last three popes, we call on each person to do everything in its place to build peace and justice. We encourage all to open their hearts for those who are weak, helpless, disempowered... At the same time, we are asking again from all those responsible for political decision-making to do all they can to restore the confidence of our fellow citizens in state institutions and finally to become a fully functional state.

The Popes have repeatedly emphasized that the state is obliged to protect the rights of every citizen, a member of every nation and a national minority, and not to limit those rights, to keep disempowering individuals and the whole people. We can not, on this occasion, not to point out the bitter fact, when it comes to the Croatian people and the Catholic Church in BiH, that in the RS entity, which makes almost half of the country, at the end of 2017, there were only 8.860 Catholics living in 69 parishes, about 5% of their pre-war number. Unfortunately, in some parts of BiH, there is a similar situation with the other two nations. Is it possible that those who have been exiled or those who remain in a certain part of BiH as less numerous are not belonging to anyone, even within their own people? Shouldn’t they, in this time of building the country and society, have the privileged place to partly overcome the grave injustice they have survived? In whose name, and in what’s name, especially those responsible, have the right to punish those people and to keep them at the edge when it comes to any political right as well? Does one need everything, and others need nothing, and are they thinking of building a just society that way, and in the end have both God’s and human’s blessings?

Keeping this in mind, we encourage all policy-makers and political parties to build responsibility for common good in their programs and performances, thus overcoming their own, often narrow-minded interests. We remind, that our own history warns us that, in finding long-term constructive solutions, it is misleading to be guided by the desire for domination of one over the members of other peoples, ethnic or religious communities. We consider it necessary - taking into account all the richness of ethnic diversity - to justly resolve the issue of the Election Law, but not only in half of the country but throughout Bosnia and Herzegovina, in a way that all three constituent peoples and every man are equal in every part of Bosnia and Herzegovina. Using existing experiences of complex democracies on the European continent, it is possible to create the structure of our state for every nation and its citizens, not just for members of one of the indigenous peoples, or traditional religious community, or one party. In finding the necessary positive solution for all the local peoples, we emphasize once more that Bosnia and Herzegovina needs more decisive and more effective assistance from the international politics, especially politicians from the countries that signed the peace agreement in Dayton in 1995.

Aware that essential social, political, legal and economic changes necessary for the future of our country do not only come within its political or national boundaries, we consider the apologies of many world power centres unfounded and their transfer of responsibility solely to a “domestic level”.

At the same time, we consider it extremely important that domestic politicians, especially in this election year 2018, responsibly use public space and abstain from anything that is inappropriate for public performance and be aware that they are invited to be an example for younger generations. We also call on media and media employees not to agree on the trends of rejection culture (as Pope Francis said) and the elements of death culture (as St. John Paul II said) but to promote awareness of openness to life and love toward their country and homeland.

In this sacred time of preparation for Easter, we invite all members of the Catholic Church in our country to thoroughly spiritual renew and re-discover the beauty of the evangelical message. We especially encourage priests, monks, nuns, faithful, and other pastoral associates, but also all of Christ's believers to – everybody in their own place – give their own contribution in achievement of the heavenly kingdom of good and peace. Let us be open to all of our fellow citizens whom God, in his own providence, has sent to our lives so that we, as the children of one heavenly Father, live in harmony and build this land.


Msgr. Franjo Komarica
The bishop of Banja Luka and the president of the Justitia et Pax commision

 

******

 

Non perdiamo la speranza perché anche da noi c’è vita e futuro!
 
Profondamente consapevoli della situazione attuale e dei processi socio-politici in Bosnia ed Erzegovina, anche in questa occasione richiamiamo alla mente, a se stessi ed a tutti i cattolici nel nostro Paese, il fatto che il fondamento più importante della nostra fiducia nella storia dell’umanità – sia personale che collettiva – è la fede nella Provvidenza di Dio e nel Suo amore. In quanto suoi fedeli, siamo invitati a riporre la nostra speranza, prima di tutto, in Gesù Cristo. Non permettiamo che la delusione, a causa dell’esistenza di varie ingiustizie e della lentezza della crescita sociale, ci impedisca di guardare l’immensa bontà divina e di tanti buoni uomini che ci spronano a fare noi stessi il bene agli altri. Ma, soprattutto, non permettiamo che qualcuno o qualcosa ci rubi la nostra speranza cristiana, solidamente fondata, la quale ci aiuta a rimanere dalla parte del Salvatore dell’essere umano che ha vinto il male e la morte ed è la Via per la vita eterna. Profondamente grati a tutte quelle persone che ci fanno del bene e ci aiutano a rimanere sul cammino del bene ed a credere fermamente nella Provvidenza di Dio, diamo il nostro sostegno a tutti coloro che credono che, nella nostra patria della Bosnia ed Erzegovina, c’è vita e futuro.
 
Rammentiamo le parole di guida e di incoraggiamento del grande Papa san Giovanni Paolo II, pronunciate a Banja Luka quindici anni fa: “Il futuro di questa regione dipende da voi. Non cercate una vita più confortevole altrove; non scappate dalla vostra responsabilità – aspettando che qualcun altro risolva le vostre difficoltà, bensì eludete il male con la forza del bene”. Nello spirito dei chiari appelli degli ultimi tre Papi, invitiamo ciascuno di noi a compiere, nella propria posizione, tutto il possibile per costruire la pace e la giustizia. Incoraggiamo tutti ad aprire il loro cuore a coloro che sono deboli, indifesi e privi di potere... Allo stesso tempo chiediamo, ancora una volta, a tutti i responsabili del processo decisionale politico di fare tutto il possibile per ripristinare la fiducia dei nostri concittadini nelle Istituzioni statali affinché, finalmente, funzioni uno Stato di diritto su tutto il territorio della Bosnia ed Erzegovina.
 
I Papi hanno, ripetutamente, sottolineato che lo Stato è obbligato a proteggere i diritti di ognuno dei suoi cittadini, dei membri di ogni popolo e delle minoranze nazionali, e non a limitarne i diritti privando, in pratica, dei loro diritti gli individui ed tutto il popolo. Anche in questa occasione, non possiamo tacere su un fatto amaro: nel territorio dell’entità RS (Repubblica Serba), che si estende per quasi metà del Paese, quando si tratta del popolo croato e della Chiesa cattolica in BiH, alla fine del 2017 in 69 parrocchie risiedevano solo 8.860 cattolici, numero che rappresenta circa il 5% del loro numero prima della guerra. Malauguratamente, in alcune parti della BiH, c'è una situazione simile anche con gli altri due popoli. È mai possibile che coloro che sono stati cacciati via o coloro che sono rimasti in una certa parte della BiH, come i meno numerosi, non appartengano a nessuno, neppure all’interno del loro proprio popolo? Non dovrebbero proprio loro, in questa fase di costruzione del Paese e della società, avere un posto privilegiato per superare, almeno in parte, la grave ingiustizia che hanno vissuto? In nome di chi o in nome di che cosa, quelli che portano la responsabilità si attribuiscono il diritto di penalizzare queste persone, tenendole ai margini quando si tratta di esercitare un qualsiasi diritto come anche quello politico? Forse che alcuni hanno bisogno di tutto ed altri non hanno bisogno di niente; oppure si pensa di costruire una società giusta in tal modo e, alla fine, ricevere anche la benedizione di Dio e dell’uomo?
 
Tenendo conto di tutto ciò, incoraggiamo tutti coloro che lavorano nella politica e nei partiti politici ad inserire, nei loro programmi, prima di tutto, la responsabilità per il bene comune valicando così i loro interessi personali spesso alquanto ristretti. Ricordiamo che anche la nostra stessa storia ci avverte che, nel trovare soluzioni costruttive a lungo termine, è disastroso lasciarsi guidare dal desiderio di dominio di un popolo sui membri degli altri popoli, o delle comunità etniche o religiose. Riteniamo necessario – tenendo conto di tutta la ricchezza della diversità etnica – risolvere giustamente anche la questione della Legge elettorale, non solo in metà del Paese ma in tutta la Bosnia ed Erzegovina, in modo tale che tutti e tre i popoli costitutivi ed ogni uomo possano godere degli stessi diritti in ogni parte della Bosnia ed Erzegovina. Adoperando le esperienze esistenti di democrazie complesse nel continente europeo, è possibile creare una configurazione per il nostro Stato valido per ogni popolo e per ogni suo cittadino e non solo per i membri di uno dei popoli costitutivi oppure di una comunità religiosa tradizionale o di un partito. Nel conseguire la soluzione positiva necessaria per tutti i popoli locali, sottolineiamo, ancora una volta, che la Bosnia ed Erzegovina ha bisogno dell’assistenza più decisa ed efficace della politica internazionale, in particolare, dei politici dei Paesi che hanno firmato l’Accordo di pace a Dayton nel 1995.
 
Consapevoli che i cambiamenti essenziali a livello sociale, politico, legale ed economico, necessari per il futuro del nostro Paese, non si realizzano solo nei suoi confini politici o nazionali, consideriamo senza fondamento le giustificazioni di molti centri di poteri mondiali e il loro atteggiamento di spostamento delle responsabilità unicamente a un “livello nazionale”. Allo stesso tempo, riteniamo molto importante che i politici locali, specialmente in questo anno elettorale 2018, utilizzino responsabilmente lo spazio pubblico e si astengano da tutto ciò che è inappropriato per le attività pubbliche e siano consapevoli che sono invitati ad essere un esempio per le giovani generazioni. Invitiamo inoltre i media ed gli operatori nei media a non assumere le tendenze della cultura dello scarto (come si è espresso Papa Francesco) e gli elementi della cultura della morte (come si è espresso San Giovanni Paolo II) ma, piuttosto, promuovano la consapevolezza dell’apertura alla vita e all’amore verso il proprio paese e verso la propria terra di origine.
 
In questo tempo santo di preparazione per la Pasqua, invitiamo tutti i membri della Chiesa Cattolica nel nostro Paese ad un sostanziale rinnovamento spirituale ed a riscoprire la bellezza del messaggio evangelico. Incoraggiamo, in particolare, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli e gli altri collaboratori pastorali ma, anche tutti i credenti di Cristo – ognuno al proprio posto – di dare il proprio contributo per la realizzazione del regno celeste di bene e pace. Cerchiamo di essere aperti verso tutti i nostri concittadini che Dio, nella sua Provvidenza, ha inviato sul nostro cammino di vita, affinché, come figli di un unico Padre celeste, possiamo vivere in armonia per costruire questa terra.
 

Sarajevo, 26 marzo 2018

Mons. Franjo Komarica
Vescovo di Banja Luka e Presidente della Commissione Justitia et Pax
PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    16. svibanj 2019.

    Papa Francesco udienza comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Prethodna Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2019 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: