Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

25. rujan 2020.

Meditacija

Šutljiva smrt

Šutljiva smrt

2. svibanj 2020.
Thomas Merton

Šutljiva smrt

Meditacija preuzeta sa www.molitve.info

Naš bi cijeli život morao biti razmatranje o našoj zadnjoj i najvažnijoj odluci: izboru između života i smrti. Svi moramo umrijeti. Ali raspoloženje kojim susrećemo smrt čini od naše smrti izbor ili smrti ili života.

Ako smo za vrijeme svoga života izabrali život, tada na samrti prelazimo od smrti na život. Život je duhovna stvar, a duhovne su stvari šutljive. Ako taj duh koji čuva plamen tjelesnog života što gori u našim tjelesima nastoji da hrani i sebe uljem koje se nalazi samo u šutnji Božje ljubavi, tada, kada tijelo umre, taj će duh gorjeti istim uljem, svojim plamenom. Ali ako je taj duh sav izgarao niskim uljem strasti, sebičnosti ili oholosti, onda će, kada dođe smrt, taj duhovni plamen ugasiti sa tjelesnim svjetlom, jer nema više u svjetiljci ulja.

Moramo naučiti za vrijeme svoga života opremiti svoje svjetiljke i napuniti ih dobrotvornom ljubavi u šutnji, katkada govoreći i ispovijedajući Božju slavu, da uvećamo svoju dobrotvornu ljubav uvećavanjem te ljubavi kod drugih i učiti ih putove mira i šutnje.

Ako, u času naše smrti, smrt nam dođe kao nepoželjan stranac, bit će to zato što nam je i Krist uvijek bio nepoželjan stranac. Jer kada dolazi smrt, dolazi i Krist, noseći vječni život što ga je kupio svojom smrću. Oni koji ljube pravi Život, radi toga, često misle o svojoj smrti. Njihov je život pun šutnje, a ona je unaprijed zadobivena pobjeda nad smrću. Šutnja, uistinu, čini smrt našom sluškinjom, čak i prijateljicom. Misli i molitve koje izviru iz šutljiva razmišljanja o smrti slične su drveću koje nadvladavaju strah pred nesrećom, jer su pobijedile strast i želju. Okreću lice naše duše, po trajnoj želji, prema Kristovu licu.

Ako velim da je sav šutljivi život upravljen na konačnu izjavu, ne mislim da svi moramo uspjeti umrijeti sa pobožnim riječima na svojim usnicama. Nije nužno da naše zadnje riječi imaju neko posebno ili dramatsko značenje vrijedno da se zapiše. Svaka dobra smrt koja nas vodi preko neizvjesnosti toga svijeta nepogrešivu miru, i šutnji Kristove ljubavi, sama je po sebi neka izjava i zaključak. A on kaže, ili riječima ili bez njih, da je dobro za život da dođe svom svršetku, tijelo da se vrati u prah, a duh da pođe Ocu, po milosrđu našega Gospodina Isusa Krista.

Šutljiva smrt može govoriti rječitijim mirom nego smrt isprekidana živahnim riječima. Osamljena smrt, tragična smrt, ipak nam može više reći o Kristovu miru i milosrđu nego mnoga druga udobna smrt.

Rječitost je, naime, smrt rječitosti ljudskog siromaštva koje se susreće sa bogatstvom božanskoga milosrđa. Što smo svjesniji da je naše siromaštvo krajnje veliko, veće će biti značenje naše smrti: i veće njezino siromaštvo. Sveci su, naime, oni koji žele da budu najsiromašniji u životu, i koji se, iznad svega, vesele kada umiru u krajnjem siromaštvu.

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    23. rujan 2020.

    Papa: la tutela della vita sia priorità

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: