U Vatikanu predstavljen dokument „Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademekum“

Vodič namijenjen biskupima trebao bi ih ohrabriti i poslužiti im u radu na jedinstvu kršćana


Vatikan,  Pet, 04. Prosinac 2020.

Predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana kardinal Kurt Koch predstavio je u petak, 4. studenoga 2020. dokument „Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademekum“, objavio je Vatican News.

Vodič namijenjen biskupima trebao bi ih ohrabriti i poslužiti im u radu na jedinstvu kršćana. Takav dokument zatražili su 2016. članovi Papinskog vijeća.

Izišao je u povodu obilježavanja 25. godišnjice enciklike sv. Ivana Pavla II. Ut unum sint i 60 godina otkako je sv. Ivan XXIII. ustanovio Vijeće.

Papa Franjo je u pismu u povodu 25. obljetnice enciklike poručio da je „služenje jedinstvu bitan vidik poslanja svakog biskupa, koji je ‚vidljivi izvor i temelj jedinstva‘“.

Novi vademecum temelji se na enciklici Ut unum sint, Dekretu Drugoga vatikanskog sabora o ekumenizmu Unitatis redintegratio i dva dokumenta Papinskog vijeća: Direktorij za primjenu načela i normi o ekumenizmu (1993.) i Ekumenska dimenzija u formaciji onih koji se posvećuju svećeništvu.

Dokument ima dva glavna dijela. Kardinal Koch rekao je da prvi objašnjava što se zahtijeva od Katoličke Crkve u ispunjavanju ekumenskog poslanja, napomenuvši da je potraga za jedinstvom prvenstveno izazov za katolike.

Drugi dio ispituje četiri načina na koje Katolička Crkva može komunicirati s drugim kršćanskim zajednicama. To su: duhovni ekumenizam, dijalog milosrđa, dijalog istine i dijalog života.

Kardinal Koch istaknuo je da dokument ne donosi samo načela nego nudi i „praktične preporuke“ koje biskupi mogu poduzeti na mjesnoj i pokrajinskoj razini.

Zaključio je predstavljanje podsjećajući na Papine riječi da je kršćansko jedinstvo putovanje i da će ako krenemo na njega s Kristom, On ostvariti jedinstvo. Izrazio je nadu da će Ekumenski vademecum biti pomoć biskupima i cijeloj Crkvi na putovanju prema punom zajedništvu za koje je Gospodin molio. (kta/ika)

Postavljeni vitraji na filijalnoj crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu

Busovača,  Sub, 23. Sij. 2021.

Postavljeni vitraji na filijalnoj crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu

Nakon ugradnje prva tri vitraja na pročelju crkve (Sv. Nikola Tavelić, Sv. Franjo Asiški i Sv. Anto Padovanski), postavljeno je i ostalih devet.

Objavljena Papina poruka za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Vatikan,  Sub, 23. Sij. 2021.

Objavljena Papina poruka za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Papa: Valja ispričati istinski život, izići i susresti ljude

Papinska akademija za život: Neka i u distribuciji cjepiva pobjedi solidarnost

Vatikan,  Sub, 23. Sij. 2021.

Papinska akademija za život: Neka i u distribuciji cjepiva pobjedi solidarnost

Imunizacija je opće dobro za sve; valja izbjeći zakašnjenja posebno u siromašnim zemljama.

Međunarodna konferencija Katoličke biblijske federacije

Zagreb,  Sub, 23. Sij. 2021.

Međunarodna konferencija Katoličke biblijske federacije

Podregija Južne i Zapadne Europe te Srednjoeuropska podregija Katoličke biblijske federacije organizirala je 22. siječnja telekonferenciju o temi „Svjedočenje Evanđelja za život svih".