Duhovne vježbe u Došašću s Papom, kardinalima i laicima

Adventske duhovne vježbe počinju svaki petak u 9 sati u Auli Pavla VI., gdje se održavaju opće audijencije srijedom


Vatikan,  Pet, 27. Studeni 2020.

Od 4. do 18. prosinca 2020. održavat će se svakoga petka ujutro u vatikanskoj dvorani za audijencije adventska duhovna obnova, priopćila je 27. studenoga Prefektura papinske kuće, prenosi Vatican News.

Pozvani su svi kardinali, nad/biskupi, i djelatnici Rimske kurije i Rimskoga vikarijata kao i redovnici, a s njima je i papa Franjo.

Propovjednik papinske kuće kardinal Raniero Cantalamessa najavio je kao temu „Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce“ (Ps 90,12) s podnaslovom „Pandemija: prilika za promišljanje o nekim vječnim istinama“. „U godini obilježenoj strašnom činjenicom koronavirusa želimo se potruditi izvući poruku za naš vjernički život“, dodao je franjevac kapucin.

Za tri adventska petka odabrao je tri „vječne istine“: Svi smo smrtni, „jer ovdje nemamo stalnoga grada“; Život vjernika ne završava zemaljskom smrću, jer ih čeka život vječni; Nismo sami i napušteni na našem planetu jer je „Riječ tijelom postala i prebivala među nama“.

Adventske duhovne vježbe počinju svaki petak u 9 sati u Auli Pavla VI., gdje se održavaju opće audijencije srijedom, i koja može primiti više od 6000 osoba, dakle bit će dovoljno prostora za održavanje propisane distance. (kta/ika)

Postavljeni vitraji na filijalnoj crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu

Busovača,  Sub, 23. Sij. 2021.

Postavljeni vitraji na filijalnoj crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu

Nakon ugradnje prva tri vitraja na pročelju crkve (Sv. Nikola Tavelić, Sv. Franjo Asiški i Sv. Anto Padovanski), postavljeno je i ostalih devet.

Objavljena Papina poruka za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Vatikan,  Sub, 23. Sij. 2021.

Objavljena Papina poruka za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Papa: Valja ispričati istinski život, izići i susresti ljude

Papinska akademija za život: Neka i u distribuciji cjepiva pobjedi solidarnost

Vatikan,  Sub, 23. Sij. 2021.

Papinska akademija za život: Neka i u distribuciji cjepiva pobjedi solidarnost

Imunizacija je opće dobro za sve; valja izbjeći zakašnjenja posebno u siromašnim zemljama.

Međunarodna konferencija Katoličke biblijske federacije

Zagreb,  Sub, 23. Sij. 2021.

Međunarodna konferencija Katoličke biblijske federacije

Podregija Južne i Zapadne Europe te Srednjoeuropska podregija Katoličke biblijske federacije organizirala je 22. siječnja telekonferenciju o temi „Svjedočenje Evanđelja za život svih".