Stanko Mikulić

Mučenik

Meditacija preuzeta sa www.glas-koncila.hr


Pet, 31. Srpanj 2020.

Mučenik

Mučenik

Pored mnogih definicija o čovjeku može se reći da je čovjek biće koje je svjesno da, uza sve napore, svoju tjelesnost ne može prevladati, svoju dušu ne može potpuno zadovoljiti, niti može svojom snagom vječnost postići, a sve bi to htio.

Samim tim nameće se misao da u čovjeku postoji ishodišna točka mučeništva - čovjek ima potrebu za nečim i ulaže napore koji ne postižu cilj. Čovjek postaje svjestan potrebe za drugim. Svoje potrebe može prenijeti na razinu društvenosti. No, nije potrebno previše obrazlagati; čovjek postane svjestan da ni na razini društvenosti ne može svoje potrebe zadovoljiti i da društvo kao korpus te iste potrebe ima: svoju neuređenost nadvladati, svoje članove učiniti sigurnima i svoju trajnost zagarantirati.

Tako se mučeništvo s ishodišnom točkom u čovjeku prenosi u društvo kao u sredinu u kojoj se čovjek ne može realizirati. No, taj isti čovjek je svjestan da on nije tvorac svoje naravi, već ju zatiče osvješćujući se u njoj.

Iskustvo čovjeka da ne može svoju tjelesnost prevladati, da svoju dušu ne može zadovoljiti, da svojim silama vječnost ne može postići, a sve bi to htio, može ga tjerati u očaj i da se zatvori.

Isti čovjek može postati svjestan toga da je on biće koje je u svojoj materijalnosti, duševnosti i vremenitosti zadano i pozvano u Život koji se prihvaća u individualnosti i društvenosti čineći ih svojim životom, ali s otvorenošću za susret s Tajnom koja hrani tjelesnost, ispunja duševnost i poziva na vječnost.

Mučeništvo, kao ishodišna točka u čovjeku i dalje ostaje, ali se pretvara u dar kojim čovjek postaje biće koje sebe prihvaća, angažira i čini ga budnim i otvorenim za sadašnjost i budućnost.

Takav čovjek sebe prihvaća i daje gradeći život, odazivajući se pozivu života, i spreman je posvjedočiti za Život svojim životom kada ga zbog toga drugi muče.

Ljudi koji su svojim životom svjedočili ispunjenost Životom i zbog toga ih drugi mučili, nisu težili za mučeništvom, već se nisu mogli odreći Života koji ih ispunja.

Cijela ljudska povijest, individualna i društvena, svjedoči o nebrojenom mnoštvu ljudi koji su svjedočili da jedna ista ljuska narav može svjedočiti Život ili pokazivati pakao.

Pred nama je vrijeme korizme u kojemu na poseban način možemo posvijestiti svoju ljudsku narav - težeći za životom koji je spreman posvjedočiti Život.

Nadbiskup Hočevar predslavio Misu za stradale u potresu

Beograd,  Sri, 20. Sij. 2021.

Nadbiskup Hočevar predslavio Misu za stradale u potresu

Spomenuvši se onih koji su u potresu izgubili život i onih koji su fizički bili ozlijeđeni, nadbiskup je dodao kako u ljudskim bićima mogu ostati mnogo opasnije posljedice nego na samim zgradama, zdanjima, infrastrukturi

Papin apel protiv nuklearnog oružja

Vatikan,  Sri, 20. Sij. 2021.

Papin apel protiv nuklearnog oružja

Papa Franjo uputio je u srijedu, 20. siječnja apel u vezi sa stupanjem na snagu Sporazuma o zabrani nuklearnog oružja.

Priopćenje sa 61. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije

Zagreb,  Sri, 20. Sij. 2021.

Priopćenje sa 61. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije

Zagreb, 18 i 19. siječnja 2021.

Druga formacija animatora u Sarajevu i Travniku

Sarajevo,  Sri, 20. Sij. 2021.

Druga formacija animatora u Sarajevu i Travniku

Održana je u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu te Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku