Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Pročitati stavku "Dopuna natječaja" - Rok za dostavu je 15. studenog 2020.


Sarajevo,  Pet, 30. Listopad 2020.

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

- da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
- da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
- da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
- da nema brata/sestru koji su trenutno korisnici ove stipendije,
- da ranije nije izgubio pravo korištenja ove stipendije,
- studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potvrdu o 48 satnome volontiranju u karitativnim, odgojnim i socijalnim ustanovama, odnosno ekološkim udrugama.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. Obvezna dokumentacija:

- popunjen prijavni list (obrazac se može naći na web stranici Zaklade), web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
- uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može naći na web stranici Zaklade), web stranicama KŠC-a u BiH kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
- potvrda o statusu redovitog studenta,
- potvrdu o prosjeku ocjena, za studente I. godine – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu SŠ (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina potvrda o prosjeku ocjena (ne preslika indeksa),
- za uposlene potvrdu o visini posljednje tri plaće za sve članove domaćinstva (preslika izrezaka o plaći),
- za umirovljenike potvrda o visini posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji primaju mirovinu (preslika izrezaka o mirovini) iz BiH ili/i iz neke druge države,
- za roditelje, vojne umirovljenike, dužni ste dostaviti potvrdu od Mirovinskog zavoda Republike Hrvatske da ne primaju vojnu mirovinu u RH, a ako primaju, dostaviti potvrdu o visini mirovine iz RH – PRIJAVE BEZ TRAŽENE POTVRDE NEĆE BITI RAZMATRANE.
- potvrdu o neuposlenosti roditelja-staratelja koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava),
- osobna fotografija,

2. Dodatna dokumentacija:

- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
- preporuka župnika (za katolike),
- preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a),

3. Dodatne informacije

- Zaklada iz jedne obitelji stipendira samo jednog studenta

Zaklada akademske godine 2020./2021., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.

Natječaj ostaje otvoren do 31. listopada 2020. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom "Natječaj za stipendiju". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni krajem studenog 2020. godine, na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.

--------------------

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia" Sarajevo, na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donosi

 

DOPUNU NATJEČAJA

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Zbog novonastale situacije s upisima na fakultete, svi studenti koji to već nisu osim studenata I. godine, trebaju dostaviti potvrdu-popis odslušanih i položenih ispita (prijepis ocjena) za akademsku 2019./2020. godinu.

Navedenu potvrdu je potrebno dostaviti skeniranu na e mail: mudrostiplemenitost@gmail.com i original putem pošte preporučeno na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia", Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendiju“. Rok za dostavu je 15. studenog 2020.

--------------------


Sarajevo, 29. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mons. Pero Sudar, v.r.

Nadbiskupija München-Freising darovala 50 tisuća eura za pomoć žrtvama potresa u Hrvatskoj

München,  Ned, 24. Sij. 2021.

Nadbiskupija München-Freising darovala 50 tisuća eura za pomoć žrtvama potresa u Hrvatskoj

Nadbiskupija je izdvojila 50.000 eura pomoći iz Fonda solidarnosti, a time financiraju konzerviranu hranu, higijenske proizvode, šatore, tehničku opremu poput grijača i električne generatore itd.

Papa Franjo: Neka Evanđelje uvijek bude uz nas!

Vatikan,  Ned, 24. Sij. 2021.

Papa Franjo: Neka Evanđelje uvijek bude uz nas!

U nagovoru, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja papa Franjo je ponovno savjetovao vjernicima da uvijek nose Evanđelje sa sobom

Papa Franjo: Spasenje je dar koji zahtijeva obraćenje

Vatikan,  Ned, 24. Sij. 2021.

Papa Franjo: Spasenje je dar koji zahtijeva obraćenje

Spasenje se ne ostvaruje automatski, nego zahtijeva obraćenje – napomenuo je papa Franjo danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja u biblioteci Apostolske palače.

Nedjelja Božje riječi kod isusovaca na Grbavici u Sarajevu

Sarajevo,  Ned, 24. Sij. 2021.

Nedjelja Božje riječi kod isusovaca na Grbavici u Sarajevu

Sveto misno slavlje je predslavio p. Ante Topić, župnik u koncelebraciji s don Antom Ljuljom, vicerektorom u sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći i don Ivanom Rakom, profesorom na KBF-u Sarajevo